De Erfgoedmonitor
menu

De Erfgoedmonitor presenteert feiten en cijfers over het erfgoed

Deze monitor is een instrument voor beleidsmakers.
Momenteel zijn er 113 indicatoren beschikbaar.
Geaccentueerd
Uitgelicht:

Aantal gebouwde rijksmonumenten - actuele stand

Eind maart 2016 waren er in totaal 61.844 gebouwde rijksmonumenten in Nederland. De meeste bevinden zich in Noord- en Zuid-Holland.

Uitgelicht:

Aardbevingen Groningen - aantal schademeldingen per cbs-cat.

De meeste schademeldingen in de provincie Groningen vallen in de categorie 'gebouwen en woonhuizen' (412), gevolgd...

Uitgelicht:

Aardbevingen Groningen - aantal schademeldingen toegekend

Van de 804 rijksmonumentale adressen met gemelde schade in de provincie Groningen is aan 422 een (of meer) schadebedrag(en) toegekend

Specials

Erfgoed en publiek

Erfgoedpubliek op Open Dag RCE Lelystad

Het kunnen zien, beleven en ervaren van erfgoed is een van de voorwaarden om het erfgoed te kunnen overdragen en vaak ook om het te kunnen behouden. Een monument waarin gewoond of gewerkt wordt, wordt onderhouden en blijft zo in stand. Een religieus object dat gebruikt wordt in de eredienst, krijgt aandacht en zorg.

Toegankelijkheid
Bij toegankelijkheid van erfgoed gaat het om twee aspecten: de toegankelijkheid van het erfgoed zelf en van (achtergrond)informatie over dit erfgoed. In beide gevallen gaat het om zowel de fysieke als de virtuele toegankelijkheid. Is een archeologische site, monument of landschap geopend voor het publiek, of is een collectie fysiek te bezichtigen? Is een collectie digitaal ontsloten, of is een interieur in een monument via internet te bekijken? De toegankelijkheid van informatie over het erfgoed betreft het aanbod van bijvoorbeeld publieksproducten (zoals brochures, rondleidingen, wandel- en fietsroutes en dergelijke), educatieve activiteiten en audiovisuele- en sociale media.

Gebruik
Ook het gebruik van erfgoed heeft twee kanten. Enerzijds gaat het om passende economische exploitatie. Wat valt er te verdienen met erfgoed en wat wil het publiek ervoor betalen? Anderzijds gaat het bij gebruik van erfgoed ook over maatschappelijke functies die het erfgoed voor de samenleving vervult en de maatschappelijke baten die het daarmee oplevert. Welke effecten zijn er op het gebied van bijvoorbeeld medegebruik of nieuwe bestemmingen?

Publieksparticipatie
Publieksparticipatie omvat een breed spectrum van betrokkenheid van het publiek. Dit gaat van tamelijk passief of receptief, zoals het enkel bezoeken van een archeologische site, monument, landschap of het bekijken van een tentoonstelling, tot (meer) actieve vormen van betrokkenheid. Dit laatste uit zich dan bijvoorbeeld in het lidmaatschap van een organisatie, het geven van giften, het meedoen aan publieksactiviteiten, het mee produceren van de inhoud van een tentoonstelling of evenement, of door zich bijvoorbeeld in te zetten als vrijwilliger of bestuurslid van een erfgoedorganisatie.

 

Erfgoedmonitor

is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.