The Heritage Monitor
menu

Kwantitatieve analyse van het behoud van archeologische waarden (2007-2011)

Beschreven wordt een rekenkundige onderbouwing van de verhouding tussen het aantal in situ of ex situ (dat is door een opgraving) bewaarde behoudenswaardig bevonden archeologische vindplaatsen in Nederland in de meetperiode 2007-2011. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren op deze keuze van invloed zijn. Deze data vormen een nulmeting voor de mate van behoud in situ.

Download hier de publicatie (20,8 MB)