The Heritage Monitor
menu

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed. Via onderwerpen en speciale thema’s (specials) krijgt u toegang tot de indicatoren en gegevens.