The Heritage Monitor
menu

Dat verschilt per onderwerp/indicator. De gegevens zijn afkomstig uit databases en registraties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en andere partijen, of worden via gericht onderzoek verzameld. Dit doen we in overleg en samenwerking met het veld. Per indicator wordt (onder aan de tekst) kenbaar gemaakt wat de bronnen, peildatum en verzamelwijze van de data zijn.