The Heritage Monitor
menu

De Erfgoedmonitor is de basis voor de Erfgoedbalans (en andere publicaties). In de Erfgoedbalans worden de resultaten van de monitor gerelateerd aan het beleid. Samen leveren de monitor en de balans input voor vernieuwing en bijsturing van het erfgoedbeleid. De Erfgoedbalans wordt eens in de vier jaar opgesteld door de Directie Erfgoed & Kunsten (OCW) en door de minister van OCW aangeboden aan de Tweede Kamer. De eerstvolgende Erfgoedbalans verschijnt in 2017.