The Heritage Monitor
menu

De Werelderfgoederen vertellen het verhaal van Nederland en de Nederlanders op het gebied van waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Het VER-programma heeft onder meer als doel om de bekendheid, het draagvlak en de waardering voor Werelderfgoed bij het brede publiek te vergroten.

 

In het kader van dit programma heeft Veldkamp een nulmeting onder het Nederlands publiek uitgevoerd om de stand van zaken bij de start van dit programma in kaart te brengen. Door op termijn een tweede meting uit te voeren kan inzicht worden verkregen in de effectiviteit van het programma. Deze resultaatmeting wordt naar verwachting in 2016 uitgevoerd.
Download hier het rapport.