The Heritage Monitor
menu
Op zaterdag 31 januari 2015 vindt in de UNIE in Culemborg de Studiedag Lokale erfgoedorganisaties en immaterieel erfgoed plaats.

Sinds Nederland op 15 mei 2012 de UNESCO Conventie ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed heeft ondertekend, krijgt het beleid om tradities te behouden en beheren langzaam gestalte. Op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed staan nu ruim zestig elementen.

Op de studiedag praat het Nederlandscentrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed erfgoedorganisaties bij over de UNESCO conventie en het immaterieel erfgoed beleid in Nederland. Verder worden mogelijkheden verkend om samen te werken en elkaars werk te versterken.

Voor meer informatie en/of een inschrifformulier: http://www.volkscultuur.nl/nieuws_5.html

Vakgebieden: