The Heritage Monitor
menu
Op initiatief van het College van Rijksadviseurs vond op 13 februari 2015 in het Centraal Museum Utrecht het symposium ’Limes, eenheid in verscheidenheid’ plaats.

De middag bood de kans aan diverse betrokkenen bij de Limes, waaronder de gedeputeerden van provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, om samen na te denken over de actuele betekenis van de voormalige grens van het Romeinse rijk. Tijdens het congres werd ook de ‘Quickscan Limes’ gepresenteerd.

Het adviesverzoek van de NLS (Nederlandse Limes Samenwerking) aan het CRa had als aanleiding de voorbereiding voor de Werelderfgoed-nominatie van het Nedergermaanse deel van de Limes. Dit onderdeel van de Romeinse geschiedenis heeft in tegenstelling tot het zuidoostelijk deel van de grens in Duitsland en het Britse deel (Hadrian’s Wall) nog geen UNESCO-status. De drie provincies bereiden samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een dossier voor, dat in het voorjaar door een internationale commissie wordt beoordeeld.

Quickscan
De Nederlandse Limes Samenwerking bewandelt nu twee paden: publieksbereik en de voorbereiding van het UNESCO-nominatiedossier. Is het Limes-dossier consistent? Om deze vraag te beantwoorden vroeg het CRa DaF-architecten (Catherine Visser) dit middels een Quickscan in beeld te brengen als grondslag voor het CRa-advies dat medio maart beschikbaar komt. Voor de Quickscan zijn interviews gedaan met een groot aantal betrokkenen. Hun zienswijze en betrokkenheid vormt de basis van het document.

 

Bron: Erfgoedstem.nl

Vakgebieden: