The Heritage Monitor
menu
Door decentralisatie en de veranderde wetgeving ten aanzien van het cultureel erfgoed, zijn er steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar de gemeente gegaan. De Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) vereist specifieke kennis en kunde en dit betekende een taakverzwaring voor de gemeenten. Daarom is er in elke provincie een steunpunt opgericht ter ondersteuning van de gemeenten.

Het STAMU (Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht) is een lichtend voorbeeld van een dergelijk steunpunt. En wie het STAMU belt, treft één van de twee bevlogen medewerksters aan: Wietske Dubelaar, Coördinator/Adviseur Monumenten en Cultuurhistorie of Marianne Visser, Adviseur Archeologie en Cultuurhistorie. Als één van de eerste gebruikers van Erfgoedmonitor.nl, is het tijd om op de koffie te gaan bij deze dames in Bunnik. Waarom en hoe vaak maken zij gebruik van onze site en databank? We treffen Wietske Dubelaar, collega Marianne is op werkbezoek.

Wat is de kerntaak van STAMU?

“Het STAMU heeft primair tot doel om alle gemeenten van de provincie Utrecht te ondersteunen in hun wettelijke taken op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurhistorie in het algemeen, en daarnaast initiëren we zelf ook projecten.”

Noem eens een voorbeeld

“Een goed voorbeeld hiervan is het project Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten. Door te onderzoeken wat de status van het erfgoedbeleid per gemeente is, willen we de gemeenten zelf meer inzicht geven in waar ze staan ten aanzien van hun beleid op het gebied van de cultuurhistorie. Hoe gaan ze om met de veranderde wetgeving? Hoe ‘MoMo-proof’ zijn ze eigenlijk,  wat gaat goed en waar liggen nog kansen?”

Klinkt als een veelomvattend project

Lachend. “Ja, dat was het ook. We hebben alle gemeenten een vragenlijst opgestuurd en hebben vervolgens bij alle gemeenten een gesprek gehad met de betrokken ambtenaren. Tijdrovend werk, maar het heeft er wel toe geleid dat elke gemeente nu zijn eigen ‘Wegwijzer voor de toekomst’ heeft. En het mes sneed aan twee kanten: de gemeenten hebben een wegwijzer en het STAMU heeft inzichtelijk gekregen hoe zij de gemeenten nog beter kan ondersteunen en stimuleren in hun (gemoderniseerde) monumentenbeleid.”

Welke rol speelde Erfgoedmonitor.nl?

“Onmisbaar! Voor dit project hebben we eerst gekeken naar wat er al over de gemeenten bekend is. Daarbij  hebben wij dankbaar en veelvuldig gebruik gemaakt van de Erfgoedmonitor.nl. We hebben vooral cijfers gehaald ten aanzien de hoeveelheid rijksmonumenten, beschermde gezichten (met omvang en namen), archeologische monumenten etc. binnen een gemeente. Wat wij opmerkelijk vonden, was dat deze cijfers vaak afweken van die van de gemeente zelf. Dat was ook regelmatig onderwerp van gesprek bij onze ronde langs de gemeenten. Vanuit tijds- en kostenbesparing alleen al, raad ik het iedereen aan om deze site te raadplegen als je onderzoeksvragen hebt ten aanzien van  monumenten, archeologie en cultuurhistorie.”

Dus u pleit voor een landelijke erfgoedmonitor?

“Absoluut. Erfgoedmonitor.nl biedt door haar algemene toegankelijkheid een uitgebreide bron van informatie. Het blijkt dat er veel verschillende cijfers in omloop zijn. Een centraal, landelijk informatiepunt kan voor uniformiteit en helderheid zorgen. Zeker als hier ook extra informatie over de gemeentelijke monumenten aan wordt toegevoegd. Wij hebben gemeenten gevraagd of zij hun gegevens ter beschikking zouden willen stellen ten behoeve van Erfgoedmonitor.nl en allen reageerden positief. Iedereen onderschrijft het belang van een centraal punt waar alle feitelijke gegevens aanwezig zijn. Dat geeft Erfgoedmonitor.nl een grote meerwaarde.”