The Heritage Monitor
menu

In het rapport Sport en Cultuur. Patronen in belangstelling en beoefening van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uit 2016, worden cijfers gepresenteerd over het percentage Nederlanders dat zich bezighoudt met sport en/of cultuur (waaronder erfgoed). Het SCP heeft hierbij gebruik gemaakt van cijfers afkomstig uit het onderzoek Vrijetijdsomnibus van eind 2014 en begin 2015. Daarin werden de respondentenondervraagd over hun ervaringen met sport en cultuur in de afgelopen 12 maanden. De resultaten hebben dus grofweg betrekking op 2014. Voor het onderzoek werden 3031 Nederlanders ouder dan 6 jaar aselect gekozen. 

Download hier het rapport.