The Heritage Monitor
menu
Aan het begin van dit decennium waren er in de acht Achterhoekse gemeenten 58 katholieke kerken die actief werden gebruikt, eind 2019 zullen dat er – zoals het er nu uitziet – nog 37 zijn.

Aan het eind van dit decennium zal blijken dat het aantal katholieke kerken in de acht Achterhoekse gemeenten met ruim eenderde is verminderd ten opzichte van 2010. Aan het begin van dit decennium waren er in de acht Achterhoekse gemeenten 58 katholieke kerken die actief werden gebruikt, eind 2019 zullen dat er – zoals het er nu uitziet – nog 37 zijn. Met ‘actief gebruikt’ wordt bedoeld dat er op zijn minst nog één keer in de twee weken een kerkdienst wordt gehouden. De teruggang in het aantal kerken geeft het verval aan van het katholieke geloof in deze regio.

Bron: De Erfgoedstem

Vakgebieden: