The Heritage Monitor
menu
Vanaf 1 juli 2017 moeten organisaties die archeologisch veldonderzoek willen verrichten in het bezit te zijn van een certificaat voor opgravingen of voor inventariserend veldonderzoek. Ook voor onderwaterarcheologie moeten organisaties een certificaat hebben. Dit is geregeld in de Erfgoedwet.

Met deze overstap is het tijdperk van opgravingsvergunningen voorbij.

Aanvankelijk was er sprake van een wat langzame overstap van de vergunningen naar de certificaten. Maar inmiddels is duidelijk dat het al 44 archeologische organisaties is gelukt zich te laten certificeren. Sommige gemeenten hebben besloten geen certificaat aan te vragen; zij zullen het archeologische veldonderzoek voortaan aan andere marktpartijen overlaten. Ook sommige bedrijven hebben besloten geen certificaat aan te vragen of zullen dat alsnog aanvragen. Zie www.sikb.nl voor een actueel overzicht van alle organisaties die archeologisch veldonderzoek met een certificaat mogen verrichten.

Op www.erfgoedinspectie.nl staat onder archeologie actuele informatie over wie mag opgraven, en wie niet, en welke regels van toepassing zijn.

Vakgebieden: