The Heritage Monitor
menu
Ilse Rijneveld is adviseur monumenten bij de gemeente Delft. Ze licht monumenteigenaren voor over subsidies en geeft advies over beleidszaken ten aanzien van cultureel erfgoed en monumenten. Voor haar werk maakt ze regelmatig gebruik van de Erfgoedmonitor.nl.

Waarom is de Erfgoedmonitor.nl voor u belangrijk?

“Ik ben een fervent voorstander van het delen van kennis en daarin heeft de Erfgoedmonitor.nl een belangrijke rol. Het is één van de weinige overzichten van de stand van zaken op erfgoedgebied in Nederland. Ik gebruik hem niet dagelijks, maar als ik cijferbronnen over erfgoed zoek zijn er weinig andere alternatieven die ik hiervoor kan gebruiken. Het is dus een van mijn eerste bronnen om de informatie te achterhalen die ik nodig heb. Je vindt er feiten en informatie, die buiten de Erfgoedmonitor.nl niet makkelijk te achterhalen is.”

Waarvoor gebruikt u de Erfgoedmonitor.nl?

“Ik gebruik de Erfgoedmonitor.nl vooral om naar feiten en informatie over beleidszaken te zoeken. Als objectief naslagwerk is de Erfgoedmonitor.nl een handige tool. Je kunt hem goed gebruiken om vergelijkingen te maken met andere gemeenten en beleidskeuzes tot op zekere hoogte te kunnen objectiveren en onderbouwen met feiten. Met de Erfgoedmonitor.nl kunnen we de gemeente Delft vergelijken met andere gemeenten in de omgeving of elders in Nederland. Afhankelijk van het onderwerp gebruiken we hem voor zaken als subsidies, aantallen monumenten en dat soort dingen.”

En waarvoor gebruikt u hem niet?

“Voor interne projecten is de Erfgoedmonitor.nl minder geschikt. Deze zijn vaak binnen de gemeente Delft georganiseerd. De benodigde informatie daarvoor leveren we zelf aan.”

Nog tips of wensen?

“Ik zie dat de Erfgoedmonitor.nl in de loop der tijd gegroeid en verfijnd is, dat is een goede ontwikkeling. Ik hoop dat de Erfgoedmonitor.nl de komende tijd nog verder wordt uitgebouwd met meer informatie over restauratiekosten, restauratieachterstand en beschikbare subsidies. De Erfgoedmonitor.nl heeft al enkele indicatoren over deze onderwerpen gepubliceerd, maar het zou bijvoorbeeld handig zijn om inzicht te krijgen in de omvang van de restauratieachterstand om inzicht te krijgen in de benodigde financiering. Deze gegevens zijn van belang voor een goed monumentenbeleid.”