The Heritage Monitor
menu

De Werelderfgoederen vertellen het verhaal van Nederland en de Nederlanders op het gebied van waterbeheer, burgersamenleving en (land)ontwerp. Het VER-programma heeft onder meer als doel om de bekendheid, het draagvlak en de waardering voor Werelderfgoed bij het brede publiek te vergroten.

In het kader van dit programma heeft Veldkamp in 2014 een nulmeting onder het Nederlands publiek uitgevoerd om de stand van zaken bij de start van dit programma in kaart te brengen.In 2016 heeft Kantar Public een herhaalmeting uitgevoerd. Download hier het rapport.