The Heritage Monitor
menu
Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid van H.P. Berlage laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin twintigste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt het Rijk extra mogelijkheden om deze mooie omgeving te behouden.

Op 4 oktober biedt de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de heer Cees van ’t Veen, namens de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen de bescheiden aan die bij die nieuwe status horen aan de gemeente Amsterdam.

Lees het hele artikel op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed