The Heritage Monitor
menu
Met de "Visie Erfgoed en Ruimte, kiezen voor karakter" richtte de overheid zich op het verbinden van cultureel erfgoed met economische, duurzaamheids- en veiligheidsvraagstukken met een ruimtelijke impact. In de folder De Oogst van Erfgoed en Ruimte leest u meer over de resultaten van het programma.

In deze folder wordt een impressie gegeven van de resultaten van de ruim 200 projecten die tijdens het Programma Erfgoed en Ruimte samen met vele partners in het land zijn uitgevoerd. In de folder worden 6 van de 200 projecten uitgelicht: Gebiedsagenda Ijsselmeer, Ijsselkade Zutphen, Biografie van de Winkelstraat, Levende Monumenten in Leefbaar Landschap, Energielinies en Landschap als Vestigingswoorwaarde. De specifieke thema's van de 200 projecten liepen uiteen van beleving en identiteit tot de energietransitie en waterveiligheid.