De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Mobiel erfgoed - historisch luchtvervoer

In Nederland werden medio 2016 zo’n 1.000 historische luchtvoertuigen bewaard. Het grootste deel hiervan bestaat uit zweefvliegtuigen (400) en sportvliegtuigen (250). Met 46% van de historische vliegtuigen kan nog (of weer) worden gevlogen.

Staafgrafiek die het totaal aantal historische luchtvoertuigen toont per categorie in 2016.

Mobiel erfgoed - historisch railvervoer

Er zijn per augustus 2016 ongeveer 2.110 historische railvoertuigen in Nederland. Bijna 60% hiervan bevindt zich in rijdende staat. Het grootste deel van het historisch railvervoer bestaat uit goederenwagons en locomotieven.

Staafgrafiek die het totaal aantal van de historische railvoertuigen in Nederland in 2016 per categorie weergeeft.

Indemniteit - bruiklenen buitenland

Aan Nederlandse musea is in de periode 2005 - 2018 in totaal voor 12.341 buitenlandse bruiklenen indemniteit verleend. Rusland was de grootste bruikleengever (in totaal 3.317 bruiklenen), Duitsland volgt daarna met in totaal 1.646 bruiklenen.

Staafgrafiek met het aantal buitenlandse bruiklenen waarvoor indemniteit is verleend in de jaren 2005-2018.

Mobiel erfgoed - historische schepen

Er zijn in Nederland per augustus 2016 ongeveer 5.880 historische schepen. Een groot deel hiervan bestaat uit vrachtschepen (2.420), sleepboten (1.390) en pleziervaartuigen (1.005). Naar schatting functioneert de helft van de historische schepen nog of weer na restauratie.

Staafgrafiek die het totaal aantal van de historische schepen in Nederland in 2016 per categorie weergeeft.

Wederopbouwgebieden - aantal

Er zijn 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. 5 hiervan betreffen gebieden die tijdens de oorlog ernstig beschadigd zijn door oorlogshandelingen, 14 stedelijke uitbreidingen en in 7 gebieden zijn ruilverkavelingen en streekverbeteringen doorgevoerd.

Grafische weergave van een wederopbouwgebied met daaronder het getal 30, het totaal aantal Wederopbouwgebieden in Nederland in 2014

Archeologisch onderzoek - aantal onderzoeksmeldingen

In 2018 zijn er 5.025 archeologische onderzoeksmeldingen geregistreerd, wederom meer dan het jaar ervoor (4.225). Het totaal aantal geregistreerde onderzoeksmeldingen in Nederland komt hiermee op 69.329. De meeste meldingen kwamen vanuit Zuid-Holland (835) en Gelderland (830).

Lijngrafiek die de groei van het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in Nederland van 1908 tot en met 2018 weergeeft.

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hadden onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormde inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, om in de jaren daarna weer te dalen. Het aantal bureauonderzoeken neemt toe en piekte in 2018 met 1.360.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar type worden weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar uitvoerder

Het overzicht van archeologisch onderzoek naar type uitvoerder maakt duidelijk dat het aantal uitvoerders tot de invoering van de Monumentenwet in 1988 beperkt was. Vanaf dat moment treedt een duidelijke verandering op en krijgen bedrijven een steeds groter aandeel.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar uitvoerder wordt weergegeven.

Archeologisch onderzoek - regionale spreiding

Inventariserend veldonderzoek (IVO) vormt de hoofdmoot van het archeologisch onderzoek in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn in de centrale (Zuid-Holland, Gelderland) en zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) de meeste IVO's uitgevoerd. Met uitzondering van de provincie Limburg zijn in deze provincies ook de meeste opgravingen verricht.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in 2018 naar type en per provincie is weergegeven.

Pagina's