De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Groen erfgoed - staat van onderhoud per type eigenaar

Van de 209 rijksmonumenten in de steekproef is bijna de helft (98) in particuliere handen. Voor alle 4 de eigenaarsgroepen geldt dat ongeveer tweederde (69%) van de monumenten uit de steekproef in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Bij de erfgoedbeherende instellingen valt 31% van hun groene monumenten in de categorie goed, verhoudingsgewijs het hoogste aandeel in die categorie.

Staafgrafiek met de onderhoudsstatus van de groene monumenten uit de steekproef per type eigenaar

WABO adviezen - naar categorie

Ruim een derde (141, 35%) van de in totaal 403 adviesaanvragen voor gebouwde rijksmonumenten die in 2018 formeel bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn ingediend, betrof de categorie 'Gebouwen & woonhuizen'.  'Herbestemming' (128 maal) en 'Ingrijpend herstel' (127 maal) werden het vaakst als reden voor de aanvraag genoemd en betroffen met name de categorie 'Gebouwen en woonhuizen' (respectievelijk 38% en 33%).

Staafgrafiek met het totaal aantal WABO adviesverzoeken dat bij de RCE is binnengekomen in 2018 onderverdeeld naar categorie.

Immaterieel Erfgoed - aantal bijschrijvingen

Eind 2018 stonden er in totaal 148 tradities in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, een toename van 16 ten opzichte van 2017 (132). De meeste bevinden zich binnen de domeinen Sociale Praktijken (107) en Traditionele Ambachten (38). 

Cirkeldiagram met het aantal bijschrijvingen per categorie Immaterieel Erfgoed

Pagina's