De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Monumentenwacht - onderhoud

De Monumentenwacht heeft in 2013 in totaal 5.860 inspecties bij gebouwde rijksmonumenten uitgevoerd. 39,7% (2.326) hiervan  had betrekking op de categorie ‘gebouwen en woonhuizen’. Het onderhoud van 87,4% van alle geïnspecteerde monumenten was 'redelijk' of 'goed'. De meeste inspecties werden in de provincie Noord-Brabant (992) uitgevoerd.

Cirkeldiagram met de staat van het onderhoud van de in 2013 geïnspecteerde rijksmonumenten.

Monumentenwacht - casco

In 2013 heeft de Monumentenwacht 5.860 inspecties bij gebouwde rijksmonumenten uitgevoerd. De meeste vonden plaats in de categorie 'gebouwen en woonhuizen' (2.326). In deze categorie bleek het casco van 97,9% van deze monumenten in redelijke of goede staat. Voor alle geïnspecteerde monumenten tesamen was dit gemiddeld 97,2%.

Cirkeldiagram met de staat van het casco van de in 2013 geïnspecteerde rijksmonumenten in Nederland.

Archeologische depots - aantal verpakkingseenheden en records

De bodemvondsten worden opgeslagen in ruim 200.000 verpakkingseenheden. Het gemeentelijk depot van Nijmegen is wat verpakkingseenheden betreft (35.000) het grootste depot van Nederland. Het NAD en de gemeente Den Haag hebben met elk 190.000 records veruit de meeste registraties in het collectiebeheersysteem.

Staafgrafiek met het aantal verpakkingseenheden bij de provinciale depots in 2013.

Archeologische depots - beschikbare opslagruimte

Er is in totaal ruim 21.000 m2 opslagruimte beschikbaar voor archeologische vondsten. Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis is qua vloeroppervlakte het grootste depot, bijna 2.500 m2. De gemeentelijke depots van Kampen (60 m2) en Zwolle (68 m2) zijn het kleinst. Meer dan de helft van de depots had in 2013 de volledig beschikbare vloeroppervlakte in gebruik.

Staafgrafiek waarin weergegeven de beschikbare en benutte depotruimte per provincie in m2 in 2013.

Archeologische depots - aantal medewerkers

In 2017 waren er in totaal 56,16 fte’s in vaste- of tijdelijke dienst bij de archeologische depots in Nederland. Ook werkten er in totaal 33 stagiaires en 274 vrijwilligers. De depots van Leiden en Den Bosch hadden het hoogste aantal FTE's in vaste en tijdelijke dienst, respectievelijk 4,5 en 4,4. In het archeologische depot van Den Bosch werkten ook de meeste vrijwilligers (60).

Staafgrafiek met het aantal fte's in vaste en tijdelijke dienst bij provinciale en rijks depots in 2017.

Archeologische depots - aantal bruiklenen

De meeste bruikleenovereenkomsten van de archeologische depots hebben betrekking op langdurige bruiklenen (meer dan 3 maanden). In 2017 zijn door de archeologische depots in totaal 656 bruiklenen verstrekt (152 kort en 504 langdurig) verstrekt aan 505 bruikleennemers.

Grafiek die het aantal bruiklenen per provinciaal en Rijks depot in 2017 toont.

Archeologische depots - aantal vondsten in expositie

De archeologische depots exposeerden in totaal bijna 76.000 bodemvondsten in 2017. Het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie dat is ingericht als open depot had daarom ook de meeste objecten intern in expositie (ca. 25.825). Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis had met 7.520 vondsten het grootste aantal extern geëxposeerde objecten.

Staafgrafiek met het aantal vondsten in expositie intern en extern bij de provinciale depots in 2017

Archeologische depots - toegankelijkheid

Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2017 ongeveer 150.000, ca. 60.000 minder dan in 2016. Met name de depots van de gemeenten Utrecht en Den Bosch zagen hun bezoekersaantallen dalen.

Staafgrafiek met het aantal bezoekers van de provinciale depots in 2016 en 2017

Monumentenwacht - steekproef niet-abonnees

In 2010 is een steekproef uitgevoerd onder monumenten die niet door de Monumentenwacht zijn geïnspecteerd. Monumenten die regelmatig worden geïnspecteerd lijken gemiddeld in een betere staat te verkeren.

Staafgrafiek met de steekproefresultaten uit 2010 van het onderhoud van rijksmonumenten die niet onder de Monumentenwacht vielen afgezet tegen de cijfers van de Monumentenwacht.

Pagina's