De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Archeologisch onderzoek - aantal waarnemingen

In 2018 zijn 289 archeologische waarnemingen gemeld, 25% minder dan in 2017 en bijna de helft van het aantal meldingen in 2016 (513). Net als in 2017 kwamen in 2018 de meeste waarnemingen uit Zeeland (55).

Lijngrafiek die de groei van het aantal archeologische waarnemingen tussen 1900 en 2018 in beeld brengt.

Funding - aankoopsubsidies cultuurfondsen

Van de vier grote cultuurfondsen in Nederland verstrekte het Mondriaan Fonds in de periode 2009-2018 de hoogste bijdragen voor aankopen door musea: gemiddeld € 3.687.205 per jaar. Het SNS Reaal Fonds verleent sinds 2014 geen aankoopsubsidies meer. Sinds 2017 verschaf ook het VSB fonds geen aankoopsubsidies meer.

Staafgrafiek die het bedrag aan verstrekte aankoopsubsidies van de cultuurfondsen weergeeft tussen 2009 en 2018.

Gemeentelijke monumenten - (voorlopige) telling RCE

Op basis van verschillende bronnen is een schatting gemaakt van het totale aantal gemeentelijke monumenten in Nederland. Dit waren er eind 2015 in totaal 55.801. De gemeente met de meeste gemeentelijke monumenten is Utrecht met 3.491, gevolgd door Maastricht met 2.000 monumenten. Er zijn 74 gemeenten die geen gemeentelijke monumenten hebben aangewezen.

Overzichtskaart van Nederland verdeeld in gemeenten met weergave van het aantal gemeentelijke monumenten in 2015.

Kamervragen - onroerend erfgoed

In de periode 2008-2019 stelden de PvdA (66) en het CDA (63) de meeste kamervragen over onroerend erfgoed. De zoekterm ‘erfgoed’ gaf in die periode verreweg het grootste aantal 'hits' (143).

Staafgrafiek die het aantal kamervragen over onroerend erfgoed per partij voor de jaren 2008 tot en met 2019 weergeeft.

Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen

Eind 2015 bestonden de 1.435 archeologische rijksmonumenten in Nederland uit 3.989 complexen. Binnen de provincies waren op dat moment de meeste complexen te vinden in Gelderland (1.074). Complextypen binnen de thema's 'begraven' (1.993) en 'wonen' (1.328) kwamen het vaakst voor.

Ikoon van stapel stenen met het getal 3.989 daaronder, dat het aantal archeologische complexen in 2015 verbeeldt.

Funding - Vereniging Rembrandt

Van 2009 tot 2018 steeg de bijdrage die de Vereniging Rembrandt de musea ter beschikking stelde voor aankopen van 1,4 miljoen naar 4,1 miljoen euro. In 2018 lag de bijdrage lager met 3,7 miljoen. In 2014 werd de meeste steun verleend (7,4 miljoen euro en 40 gehonoreerde aanvragen).

Staafgrafiek met de financiële bijdragen aan museale aankopen van de Vereniging Rembrandt tussen 2009 en 2018.

Pagina's