De Erfgoedmonitor
menu

174 resultaten

Pagina's

Behoud in situ - totaal

In de steekproefperiode 2007-2013 blijkt dat het aandeel behoud in situ in die jaren vrijwel gelijk bleef, op iets meer dan 30%%. Het aandeel archeologische begeleidingen steeg echter van 12,2% naar 32,2%.

Cirkeldiagram met het percentage behoud in situ en dat ex situ over de jaren 2007-2013

Kenniswinst archeologie - steden

In de jaren 2002-2014 nam het totaal aantal uitgegeven opgravingsvergunningen aan gemeenten af van 28 naar 25, maar meer gemeenten delen een vergunning. Het aantal onderzoeksmeldingen in historische stadskernen bleef stabiel rond ca. 250.

Kaart van Nederland met gearceerd de geementen met een opgravingsvergunning

Kenniswinst archeologie - rapportages

Meer dan de helft (59,3%) van alle archeologische onderzoeksrapporten uit de periode 2007-2014 betreft booronderzoek. Het aantal rapporten over dit type onderzoek neemt echter sterk af. Het aantal archeologische begeleidingen in die periode neemt toe. In Friesland, Groningen en Gelderland zijn relatief veel archeologische begeleidingen uitgevoerd.

Staafgrafiek met het % archeologisch onderzoek uitgesplitst naar soort per jaar 2007-2014.

Museumbezoek - naar provincie, museumstatus en entreegeld.

In 2017 werd 33,2 miljoen maal een museum in Nederland bezocht, 1,1 miljoen maal minder dan in 2016. Iets minder dan de helft (14,5 miljoen) van alle bezoeken was aan een museum in Noord-Holland. Eén op de 3 bezoekers kwam uit het buitenland, 2 op de 5 bezoekers betaalden het volle tarief.

Kaart van Nederland met het aantal bezoeken in 2017 per provincie naar herkomst.

Museumbezoek - naar museumcategorie

In 2017 werden de musea in de categorie 'geschiedenis' het vaakst bezocht (ruim 14 miljoen keer) en hadden ook de meeste bezoekers uit eigen land (10,4 miljoen). Musea in de categorie 'kunst' kregen de meeste buitenlandse bezoekers (5,4 miljoen). De meeste museumbezoekers waren tussen de 19 en 64 jaar. 

Staafgrafiek met de verschillende categorieën musea en het aantal bezoeken naar herkomst in 2017

Museale tentoonstellingen - aantal in eigen museum

In 2016 hielden de 688 musea in Nederland in totaal 2.140 tentoonstellingen in het eigen museum een stijging van 22% ten opzichte van 2015. De musea in de provincie Zuid-Holland hielden de meeste (525) tentoonstellingen in eigen huis. 

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen 2016 in eigen museum per provincie.

Museale tentoonstellingen - aantal per museumcategorie

De meeste tijdelijke tentoonstellingen in 2016 'in eigen huis' vonden plaats in de geschiedenis musea (1.103). De meeste museumcategorieën zagen in de periode van 2009 tot 2016 een afname van het aantal tentoonstellingen in hun eigen museum.

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen per categorie museum in 2016.

Pagina's