De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museumbezoek - naar leeftijd

Meer dan de helft van allle 33,6 miljoen museumbezoekers in 2018 was tussen de 18 en 65 jaar. De 3-jaars trend voor deze groep laat echter een overwegend dalende lijn zien, terwijl die voor de groep bezoekers van 65 jaar en ouder voor alle museumcategorieën stijgt. Met name de Volkenkundige musea zagen een grote stijging in bezoek van deze groep (+737%).

Staafgrafiek met het museumbezoek naar leeftijd 2018

Tentoonstellingen - per museumcategorie

De 'Geschiedenismusea' organiseerden in 2018 de meeste tijdelijke tentoonstellingen  'in eigen huis' (1.037) evenals de meeste tentoonstellingen buiten het eigen museum (186 in Nederland). De  'Kunstmusea' hielden de meeste tentoonstellingen in  het buitenland (50).

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen per categorie museum in 2018.

Museale financiën - publieksinkomsten en sponsoring

In 2018 kregen de 616 Nederlandse musea 238 miljoen euro aan publieksinkomsten binnen,  23 miljoen door sponsoring en 156 miljoen aan 'overige inkomsten'. De kunstmusea hadden in absolute zin de hoogste eigen inkomsten, maar de BIS-musea genereerden relatief de hoogste inkomsten.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft van 2016-2018..

Museale financiën - subsidies

Vooral de loon- en provinciale subsidie aan de musea stegen sinds 2017.  Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen evenals de kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft van 2016-2018

Tentoonstellingen - in eigen museum

In 2018 hielden de 616 musea in Nederland in totaal 1.965 tentoonstellingen in het eigen museum, ongeveer evenveel als in 2017 (1.940). De meeste tentoonstellingen in eigen huis waren in de provincies Noord- en Zuid-Holland te vinden. 

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen 2018 in eigen museum per provincie.

Tentoonstellingen - buiten eigen museum

In 2018 organiseerden de 616 Nederlandse musea 479 tentooonstellingen buiten hun eigen museum, 393 hiervan waren in Nederland te zien en 86 in het buitenland. Hiermee steeg de trend voor tentoonstellingen buiten het eigen museum in Nederland met 40% ten opzichte van 2017, voor die in het buitenland daalde met 58%.

Cirkeldiagram met het aantal tentoonstellingen dat de musea in Nederland in 2018 buiten het eigen museum hielden.

Archeologische depots - aantal vondsten in expositie

De archeologische depots exposeerden in 2018 in totaal zo'n 74.000 bodemvondsten. Het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie, ingericht als open depot, had  de meeste objecten intern in expositie (ca. 26.000). Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis exposeerde met 7.520 vondsten de meeste objecten extern.

Staafgrafiek met het aantal vondsten in expositie intern en extern bij de provinciale depots in 2018

Pagina's