De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Subsidie herbestemming - per categorie

Van 2011 tot en met 2017 werden voor haalbaarheidsonderzoek de meeste aanvragen voor rijksmonumenten ingediend voor de categorieën 'kerkelijke gebouwen'. De rijksmonumenten in deze categorie ontvingen ook de meeste subsidie, namelijk €1.390.478. Voor wind- en waterdicht werden de meeste aanvragen ingediend voor rijksmonumenten in de categorie 'agrarische gebouwen'. Er ging over de periode 2011-2017 in totaal een bedrag van €526.426 naar deze categorie.

Staafgrafiek die het aantal objecten waarvoor haalbaarheidsonderzoek is aangevraagd toont per CBS-categorie in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - regionale spreiding

De meeste monumenten waarvoor een aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is gedaan in 2011 tot en met 2017 staan in COROP-gebied Zuid-Limburg. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen eveneens de meeste subsidie (€930.210). Ook voor wind- en waterdicht werden in periode 2011-2017 de meeste aanvragen ingediend voor monumenten die in COROP-gebied Zuid-Limburg staan. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen de meeste subsidie voor wind- en waterdicht maken (€ 328.919).

Kaarten van Nederland die het aantal aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek tonen per COROP-gebied in de jaren 2014-2017.

Subsidie herbestemming - aantal aanvragen en verleende bedragen

Voor haalbaarheidsonderzoek werden in de periode 2011-2017 in totaal 2.763 subsidieaanvragen ingediend. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal € 8.224.078 aan subsidie verleend. In de jaren 2011 tot en met 2017 zijn voor wind- en waterdicht in totaal 282 aanvragen ingediend en is er € 2.929.444 aan subsidie verleend.

Lijndiagram die het aantal aanvragen voor de subsidieregelingen Haalbaarheidsonderzoek en Wind- en waterdicht maken toont in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - naar monumentstatus

Van 2011 tot en met 2017 was 60% van de monumenten met een subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek een rijksmonument. 61% van het totaal verleende subsidiebedrag ging naar rijksmonumenten. Bij wind- en waterdicht neemt het percentage rijksmonumenten jaarlijks af bij zowel het aantal monumenten als bij het verleende subsidiebedrag.

Staafgrafiek die het aantal subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoek toont per type bescherming in de jaren 2011-2017.

Restauratiehypotheken NRF – aantal en hoogte bedrag

In de periode 2006 tot en met 2017 werden in totaal 3.533 Restauratiefonds-hypotheken afgesloten voor het totale bedrag van €370.307.622. In de periode 2012 tot en met 2017 werden in totaal 126 Restauratiefondsplus-hypotheken afgesloten voor het totale bedrag van €93.947.256.

Staafgrafiek met het aantal hyptheken van de restauratiehypotheken Rf-h en Rf-h+ 2006-2017.

Restauratiehypotheken NRF - per categorie

De meeste Restauratiefonds-hypotheken werden in de periode 2006-2017 afgesloten voor monumenten in de categorie ‘gebouwen, woonhuizen’ (2.410 van de 3.533) en dit betrof 67% van het totaal geleende hypotheekbedrag. Ook de meeste Restauratiefondsplus-hypotheken in de periode 2012-2017 werden afgesloten voor monumenten binnen deze categorie (43 van de 126), 36% van het totale geleende bedrag.

Staafgrafiek met het aantal afgesloten Rf-h hypotheken per cbs-categorie in de jaren 2006-2017.

Restauratiehypotheken NRF - per type eigenaar

In de periode 2006-2017 werd het merendeel van de Restauratiefonds-hypotheken afgesloten door particulieren. Het merendeel van de Restauratiefondsplus-hypotheken (2012-2017) werd afgesloten door het bedrijfsleven.

Staafgrafiek met het aantal per type eigenaar per jaar verstrekte Rf-h leningen 2006-2017.

Oorlogsmonumenten - naar onthullingsperiode

De meeste van de 3.802 oorlogsmonumenten zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog of direct daarna onthuld (801). Ook in de periode van 1990 tot 1999 zijn veel oorlogsmonumenten ontstaan (515). Van een relatief groot aantal (885) is het onthullingsjaar onbekend.

Staafgrafiek van het aantal oorlogsmonumenten in Nederland per oprichtingsperiode eind 2016.

Pagina's