De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Crowdfunding - roerend erfgoed

Van de bijna 449.453 euro die de erfgoedsector in 2019 middels succesvolle crowdfundingcampagnes ophaalde, was in totaal € 398.932 (88,7%) voor roerend erfgoed. € 397.832 (99,7%) hiervan was voor museale campagnes.

Lijngrafiek met het aantal succesvolle campagnes voor roerend erfgoed van 2014-2019

Archeologisch onderzoek - regionale spreiding

Inventariserend veldonderzoek (IVO) vormt de hoofdmoot van het archeologisch onderzoek in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn in de centrale (Zuid-Holland, Gelderland) en zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) de meeste IVO's uitgevoerd. Met uitzondering van de provincie Limburg zijn in deze provincies ook de meeste opgravingen verricht.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in 2020 naar type en per provincie is weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar uitvoerder

Het overzicht van archeologisch onderzoek naar type uitvoerder maakt duidelijk dat het aantal uitvoerders tot de invoering van de Monumentenwet in 1988 beperkt was. Vanaf dat moment treedt een duidelijke verandering op en krijgen bedrijven en ook universiteiten een steeds groter aandeel. In 2020 steeg het aantal onderzoeksmeldingen door bedrijven met meer dan 500 t.o.v. 2019, die van universiteiten stegen van 85 naar 96.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2020 naar uitvoerder wordt weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hadden onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormde inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, om in de jaren daarna weer te dalen. Het aantal bureauonderzoeken piekte in 2020 met 1.546.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2020 naar type worden weergegeven.

Archeologisch onderzoek - aantal onderzoeksmeldingen

In 2020 zijn er 5.189 archeologische onderzoeksmeldingen geregistreerd, 509 meer dan het jaar ervoor (4.680). De meeste meldingen kwamen uit Noord-Brabant (1.007), gevolgd door Gelderland (944) en Zuid-Holland (778). Het totaal aantal geregistreerde onderzoeksmeldingen in Nederland sinds 1908 komt hiermee op 79.198, waarvan de meeste uit  Gelderland (14.546)..

Lijngrafiek die de groei van het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in Nederland van 1908 tot en met 2020 weergeeft.

Immaterieel Erfgoed - aantal bijschrijvingen

Op 31 december 2020 waren182 vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, een toename van 23 ten opzichte van eind  2019 (159). De meeste bevinden zich binnen de domeinen Sociale Praktijken (124) en Traditionele Ambachten (37). 

Cirkeldiagram met het aantal bijschrijvingen Immaterieel Erfgoed in 2020

Pagina's