De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museumbezoek - naar herkomst

In 2018 werd 33,6 miljoen maal een museum in Nederland bezocht, ruim een miljoen maal vaker dan in 2017. Ongeveer één op de 3 bezoekers kwam uit het buitenland. De musea in de categorie 'geschiedenis' werden het vaakst bezocht (bijna 15 miljoen keer) en hadden ook de meeste bezoekers uit eigen land (ruim 10,3 miljoen). Musea in de categorie 'kunst' kregen het vaakst bezoek uit het buitenland (5,3 miljoen maal).

Kaart van Nederland met het aantal bezoeken in 2018 per provincie naar herkomst.

Museumbezoek - naar leeftijd

Meer dan de helft van allle 33,6 miljoen museumbezoekers in 2018 was tussen de 18 en 65 jaar. De 3-jaars trend voor deze groep laat echter een overwegend dalende lijn zien, terwijl die voor de groep bezoekers van 65 jaar en ouder voor alle museumcategorieën stijgt. Met name de Volkenkundige musea zagen een grote stijging in bezoek van deze groep (+737%).

Staafgrafiek met het museumbezoek naar leeftijd 2018

Tentoonstellingen - per museumcategorie

De 'Geschiedenismusea' organiseerden in 2018 de meeste tijdelijke tentoonstellingen  'in eigen huis' (1.037) evenals de meeste tentoonstellingen buiten het eigen museum (186 in Nederland). De  'Kunstmusea' hielden de meeste tentoonstellingen in  het buitenland (50).

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen per categorie museum in 2018.

Museale financiën - publieksinkomsten en sponsoring

In 2018 kregen de 616 Nederlandse musea 238 miljoen euro aan publieksinkomsten binnen,  23 miljoen door sponsoring en 156 miljoen aan 'overige inkomsten'. De kunstmusea hadden in absolute zin de hoogste eigen inkomsten, maar de BIS-musea genereerden relatief de hoogste inkomsten.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft van 2016-2018..

Museale financiën - subsidies

Vooral de loon- en provinciale subsidie aan de musea stegen sinds 2017.  Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen evenals de kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft van 2016-2018

Museumbezoek - trend 2016-2018

Over de afgelopen 3 jaar vertoont het aantal museumbezoeken een stijgende lijn (+4,5% t.o.v. 2016). Het aandeel bezoeken uit het buitenland steeg meer (+12%) dan dat uit het binnenland (+1,4%) t.o.v.2016. Natuurhistorische musea zagen een daling in bezoekaantallen van 21,6% ten opzichte van 2016. 

Lijngrafiek met de trend van het museumbezoek voor alle musea in Nederland van 2016-2018

Tentoonstellingen - in eigen museum

In 2018 hielden de 616 musea in Nederland in totaal 1.965 tentoonstellingen in het eigen museum, ongeveer evenveel als in 2017 (1.940). De meeste tentoonstellingen in eigen huis waren in de provincies Noord- en Zuid-Holland te vinden. 

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen 2018 in eigen museum per provincie.

Pagina's