De Erfgoedmonitor
menu

174 resultaten

Pagina's

Archeologische depots - toegankelijkheid

Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2017 ongeveer 150.000, ca. 60.000 minder dan in 2016. Met name de depots van de gemeenten Utrecht en Den Bosch zagen hun bezoekersaantallen dalen.

Staafgrafiek met het aantal bezoekers van de provinciale depots in 2016 en 2017

Monumentenwacht - steekproef niet-abonnees

In 2010 is een steekproef uitgevoerd onder monumenten die niet door de Monumentenwacht zijn geïnspecteerd. Monumenten die regelmatig worden geïnspecteerd lijken gemiddeld in een betere staat te verkeren.

Staafgrafiek met de steekproefresultaten uit 2010 van het onderhoud van rijksmonumenten die niet onder de Monumentenwacht vielen afgezet tegen de cijfers van de Monumentenwacht.

Archeologisch onderzoek - aantal waarnemingen

In 2018 zijn 289 archeologische waarnemingen gemeld, 25% minder dan in 2017 en bijna de helft van het aantal meldingen in 2016 (513). Net als in 2017 kwamen in 2018 de meeste waarnemingen uit Zeeland (55).

Lijngrafiek die de groei van het aantal archeologische waarnemingen tussen 1900 en 2018 in beeld brengt.

Funding - aankoopsubsidies cultuurfondsen

Van de vier grote cultuurfondsen in Nederland verstrekte het Mondriaan Fonds in de periode 2009-2018 de hoogste bijdragen voor aankopen door musea: gemiddeld € 3.687.205 per jaar. Het SNS Reaal Fonds verleent sinds 2014 geen aankoopsubsidies meer. Sinds 2017 verschaf ook het VSB fonds geen aankoopsubsidies meer.

Staafgrafiek die het bedrag aan verstrekte aankoopsubsidies van de cultuurfondsen weergeeft tussen 2009 en 2018.

Gemeentelijke monumenten - (voorlopige) telling RCE

Op basis van verschillende bronnen is een schatting gemaakt van het totale aantal gemeentelijke monumenten in Nederland. Dit waren er eind 2015 in totaal 55.801. De gemeente met de meeste gemeentelijke monumenten is Utrecht met 3.491, gevolgd door Maastricht met 2.000 monumenten. Er zijn 74 gemeenten die geen gemeentelijke monumenten hebben aangewezen.

Overzichtskaart van Nederland verdeeld in gemeenten met weergave van het aantal gemeentelijke monumenten in 2015.

Archeologische rijksmonumenten - aantal

Eind 2018 waren er in totaal 1.458 archeologische rijksmonumenten in Nederland. De meeste bevinden zich in de provincie Gelderland (294) en Groningen (215). In Flevoland bevindt zich het kleinste aantal (27).

Lijngrafiek die de groei van het totaal aantal archeologische rijksmonumenten in Nederland aangeeft van 1968 tot 2018.

Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen

Eind 2015 bestonden de 1.435 archeologische rijksmonumenten in Nederland uit 3.989 complexen. Binnen de provincies waren op dat moment de meeste complexen te vinden in Gelderland (1.074). Complextypen binnen de thema's 'begraven' (1.993) en 'wonen' (1.328) kwamen het vaakst voor.

Ikoon van stapel stenen met het getal 3.989 daaronder, dat het aantal archeologische complexen in 2015 verbeeldt.

Pagina's