De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Aardbevingen Groningen - schademeldingen per CBS-categorie

De meeste rijksmonumentale adressen die in de periode 2012-2017 minimaal éénmaal schade hebben gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) vallen in de CBS-categorieën ‘gebouwen/woonhuizen’ (569), ‘agrarische gebouwen’ (204) en ‘kerkelijke gebouwen’ (127). Het totaal aantal schademeldingen in deze categorieën was respectievelijk 867, 349 en 171.

Staafgrafiek die het aantal rijksmonumentale adressen met minstens één schademelding toont per CBS-categorie in 2012-2017.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen 2012-2017

28% van alle rijksmonumentale adressen in de provincie Groningen heeft in de periode 2012-2017 minstens éénmaal schade gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Voor het zogenaamde 'aardbevingsgebied' betreft dit 33% van de rijksmonumentale adressen. 75% van alle schademeldingen werd uitbetaald en 77% van die in het aardbevingsgebied.

Infographic die het totaal aantal aardbevingsschademeldingen toont in de provincie Groningen van 2012 t/m 2017.

Wederopbouwgebieden - beschrijvingen

In de lijst onder de afbeelding staan de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. De link naar de pdf bij elk gebied leidt naar een uitgebreide beschrijving met de ontstaansgeschiedenis ervan en de meest karakteristieke en waardevolle kenmerken en eigenschappen.

Foto van een Duitse bunker langs Vlissingse Watergang, onderdeel van de Atlantikwall

Werelderfgoed en openheid - N.H.Waterlinie en Stelling van Amsterdam

De openheid van de middelbare kringen van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en die van de Stelling van Amsterdam (SvA) is volgens de meting van 2018 licht verbeterd ten opzichte van die van 2014. 72,5% van de middelbare kringen van de NHW hadden in 2018 een openheid van 80%-100% (was 68,2% in 2014) en 94,8% van die van de SvA (was 92,3% in 2014).

Kaart van gedeelte van Nederland met daarop aangegeven de lokaties van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Subsidie voor onderhoud - type eigenaar en prioriteit

Met ingang van 2013 hebben werelderfgoed en monumenten die in eigendom zijn van POMs een voorrangspositie bij de verdeling van de instandhoudingssubsidie. In de periode 2006-2018 ging het merendeel van de subsidieverleningen naar verenigingen, stichtingen of kerkbesturen.

Staafgrafiek met het aantal unieke monumenten per type eigenaar per jaar 2006-2018.

Erfgoed in waterbeleid - provincies

In 2010 werden in provinciale structuurvisies, waterparagrafen en waterplannen in totaal 2.395 erfgoedtermen geteld. In 2016 was dit aantal gedaald naar 1.825. In zowel 2010 als in 2016 kwam de term ‘cultuurhistorie’ het meest voor in deze beleidsstukken (respectievelijk 1.117 en 701 keer), gevolgd door ‘archeologie’ (respectievelijk 567 en 538 keer) en ‘erfgoed’ (respectievelijk 288 en 331 keer).

Staafgrafiek die het totaal aantal erfgoedtermen in provinciale beleidsstukken per type beleidsstuk toont in 2010 en 2016.

Erfgoed in waterbeleid - gemeenten

Van 11 gemeenten die bij het onderzoek in 2010 cultuurhistorisch beleid hadden, besteedden 8 daarin aandacht aan watergerelateerd erfgoed. In 2016 waren dit 11 van de 16 gemeenten met cultuurhistorisch beleid. Van de 23 gemeenten met archeologisch beleid in 2010 hadden 17 daarin aandacht voor watergerelateerd erfgoed. In 2016 steeg dit aantal naar 24 van de 28 gemeenten met archeologisch beleid.

Staafgrafiek die toont hoeveel gemeenten in de steekproef in hun cultuurhistorisch beleid aandacht hebben voor watergerelateerd erfgoed in 2010 en 2016.

Pagina's