De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Groen erfgoed - staat van onderhoud per provincie

In de steekproef  van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest vertegenwoordigd (36). De waargenomen groene monumenten in Zuid-Holland verkeren verhoudingsgewijs vaker in een goede en die in Groningen vaker in een matige staat van onderhoud.  

Staafgrafiek met het aantal groene monumenten in de steekproef 2016 per provincie.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per type eigenaar

Van de 209 rijksmonumenten in de steekproef is bijna de helft (98) in particuliere handen. Voor alle 4 de eigenaarsgroepen geldt dat ongeveer tweederde (69%) van de monumenten uit de steekproef in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Bij de erfgoedbeherende instellingen valt 31% van hun groene monumenten in de categorie goed, verhoudingsgewijs het hoogste aandeel in die categorie.

Staafgrafiek met de onderhoudsstatus van de groene monumenten uit de steekproef per type eigenaar.

Tentoonstellingen - per museumcategorie

De 'Geschiedenismusea' organiseerden in 2018 de meeste tijdelijke tentoonstellingen  'in eigen huis' (1.037) evenals de meeste tentoonstellingen buiten het eigen museum (186 in Nederland). De  'Kunstmusea' hielden de meeste tentoonstellingen in  het buitenland (50).

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen per categorie museum in 2018.

Tentoonstellingen - in eigen museum

In 2018 hielden de 616 musea in Nederland in totaal 1.965 tentoonstellingen in het eigen museum, ongeveer evenveel als in 2017 (1.940). De meeste tentoonstellingen in eigen huis waren in de provincies Noord- en Zuid-Holland te vinden. 

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen 2018 in eigen museum per provincie.

Tentoonstellingen - buiten eigen museum

In 2018 organiseerden de 616 Nederlandse musea 479 tentooonstellingen buiten hun eigen museum, 393 hiervan waren in Nederland te zien en 86 in het buitenland. Hiermee steeg de trend voor tentoonstellingen buiten het eigen museum in Nederland met 40% ten opzichte van 2017, voor die in het buitenland daalde met 58%.

Cirkeldiagram met het aantal tentoonstellingen dat de musea in Nederland in 2018 buiten het eigen museum hielden.

Archeologische depots - aantal vondsten in expositie

De archeologische depots exposeerden in 2018 in totaal zo'n 74.000 bodemvondsten. Het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie, ingericht als open depot, had  de meeste objecten intern in expositie (ca. 26.000). Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis exposeerde met 7.520 vondsten de meeste objecten extern.

Staafgrafiek met het aantal vondsten in expositie intern en extern bij de provinciale depots in 2018

Archeologische depots - toegankelijkheid

Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2018 ongeveer 140.000., iets minder dan in 2017. Over het algemeen nam het aantal bezoekers dus af, maar met name de depots van NAD Nuis (+393), Limburg (+760) en Amersfoort (+1.700) zagen hun bezoekersaantallen stijgen.

Staafgrafiek met het aantal bezoekers van de provinciale depots in 2012-2018

Archeologische depots - aantal medewerkers

In 2018 hadden in totaal 71 fte’s een vaste- of tijdelijke betrekking bij een archeologisch depot in Nederland, in 2017 waren dat er nog 56. Ook werkten er in 2018 in totaal 54 stagiaires en 262 vrijwilligers in deze depots. Het depot van Den Bosch had de meeste FTE's in vaste en tijdelijke dienst: 5 in totaal.  Ook had dit depot in 2018 de meeste vrijwilligers: 60.

Staafgrafiek met het aantal fte's in vaste en tijdelijke dienst bij provinciale en rijks depots in 2018

Archeologische depots - aantal bruiklenen

De meeste bruikleenovereenkomsten van de archeologische depots hebben betrekking op langdurige bruiklenen (meer dan 3 maanden). In 2018 zijn door de archeologische depots in totaal 661 bruiklenen verstrekt (156 kort en 505 langdurig) verstrekt aan 490 bruikleennemers.

 Grafiek met het aantal bruikleennemers per provinciaal en rijks archeologisch depot in 2018.

Pagina's