De Erfgoedmonitor
menu

173 resultaten

Pagina's

Immaterieel Erfgoed - aantal bijschrijvingen

Op 31 december 2020 waren182 vormen van immaterieel erfgoed bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, een toename van 23 ten opzichte van eind  2019 (159). De meeste bevinden zich binnen de domeinen Sociale Praktijken (124) en Traditionele Ambachten (37). 

Cirkeldiagram met het aantal bijschrijvingen Immaterieel Erfgoed in 2020

Gebouwde rijksmonumenten - aantal

Eind 2020 waren er 61.814 gebouwde rijksmonumenten in Nederland. De meeste rijksmonumenten bevonden zich in de provincie Noord-Holland (14.004). Hiervan bevond ruim de helft (53,5%, 7.496) zich in de gemeente Amsterdam.

Grafiek waarop de totale groei van het aantal gebouwde rijksmonumenten in Nederland tussen 1965 en 2020 wordt verbeeld.

Gebouwde rijksmonumenten - aantal per categorie

Het rijksmonumentenbestand (61.814) bestond eind 2020 voor meer dan de helft (51%) uit objecten in de categorie ‘woningen en woningbouwcomplexen’(31.548), 16,1% (9.922) viel in de categorie 'boerderijen, molens en bedrijven' en 9% (5.567) in de categorie 'kastelen, landhuizen en parken'.

Staafgrafiek met het aantal rijksmonumenten per hoofdcategorie eind 2020.

Werelderfgoed - algemeen

Op 21 juni 2014 werd de Van Nelle fabriek officiëel tot werelderfgoed verklaard. Sinds die datum telt de Werelderfgoedlijst van UNESCO 10 Nederlandse werelderfgoederen.

Kaart van Nederland met daarop aangegeven waar de verschillende Werelderfgoederen zich bevinden

Werelderfgoed en openheid - de Beemster

In de Beemster zijn in 2019 ten opzichte van 2017 5 gridvelden meer open geworden en 2 gridvelden minder open. In het zuidoosten en in het midden van de Beemster is de openheid het laagst. In het midden van de Beemster zijn enkele oppervlakken opgaande beplanting bepalend voor de afname van openheid en aan de zuidoostkant is dit bebouwing. 

Kaart van de Beemster 2019 onderverdeeld in een grid die verschil aangeven met 2017

Musea - per provincie, museumstatus en -categorie

De museumpopulatie in Nederland bestond eind 2019 uit 616 musea. Hiervan waren in totaal 468 geregistreerd, waarvan 27 BIS-instellingen.148 Musea waren (nog) niet geregistreerd. De meeste musea bevonden zich in Noord-Holland (120), Drenthe had met 21 musea het kleinste aantal.* Geschiedenismusea vormden de grootste groep (395), volkenkundige de kleinste (12).

Kaart van Nederland met het aantal musea per provincie

Museumbezoek - trend

In de periode 2015-2019 nam het totale museumbezoek in Nederland met 11,8% toe. Het percentage bezoeken uit eigen land steeg in die periode met 24,9%, al zag het laatste jaar een daling met 5%. De bezoeken uit het buitenland namen toe met 6,9%. 

Lijngrafiek met de trend van het museumbezoek voor alle musea in Nederland vanaf 2015

Museumbezoek - naar leeftijd

54,4% van alle museumbezoekers in 2019 was tussen de 18 en 65 jaar. De trend vanaf 2015 voor deze groep laat echter een overwegend dalende lijn zien, terwijl die voor de groep bezoekers van 65 jaar en ouder voor alle museumcategorieën stijgt. Met name de Volkenkundige en Kunstmusea zagen een grote stijging in bezoek van deze groep

Blokkengrafiek met het museumbezoek naar leeftijd

Pagina's