De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museumbezoek - naar herkomst

In 2019 werd 33,9 miljoen maal een bezoek aan een museum in Nederland gebracht. Ongeveer één op de 3 bezoekers kwam uit het buitenland. Kunst- en Geschiedenismusea werden het vaakst bezocht (bijna 29 miljoen keer) en hadden de meeste bezoekers uit eigen land (ruim 19 miljoen) evenals uit het buitenland (ruim 9 miljoen). 

Kaart van Nederland met het aantal bezoeken in 2019 per provincie naar herkomst.

Museale financiën - totale lasten

In 2019 overstegen de totale lasten van de 616 musea  in Nederland de 1,1 miljard euro (1.103.000.000). De musea in Noord-Holland (452 miljoen) en Zuid-Holland (283 miljoen) evenals de musea in de categorieën Kunst (511 miljoen) en Geschiedenis (418 miljoen) hadden hierin het grootste aandeel. De BIS-musea hadden in 2019 in absolute zin de hoogste lasten, gemiddeld 14,7 miljoen per museum. De lasten stegen vooral voor musea in Zeeland (18%).

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea vanaf 2015 toont.

Museale financiën - incidentele inkomsten

In 2019 ontvingen de Nederlandse musea in totaal ruim 126 miljoen aan incidentele middelen: zo'n 17 miljoen uit publieke- en 109 miljoen euro uit private middelen. De musea in Noord- en Zuid-Holland (37% en 31% van het totaal aan incidentele middelen) ontvingen het meest, net als de musea voor kunst (58%) en die voor geschiedenis (30%).

Lijndiagram met de trend van de hoogte van de publieke en private middelen van de musea vanaf 2015

Museale financiën - subsidies

Vooral de rijks-, provinciale- en overige subsidies stegen sinds 2015, al daalde de provinciale subsidie ten opzichte van 2018 met 66,5%. Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen (200 miljoen plus) net zoals de kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft vanaf 2015

Museale financiën - publieksinkomsten en sponsoring

In 2019 kregen de 616 Nederlandse musea 249 miljoen euro aan publieksinkomsten binnen,  24 miljoen door sponsoring en 172 miljoen aan 'overige inkomsten'. De kunstmusea hadden in absolute zin de hoogste eigen inkomsten, maar de BIS-musea genereerden relatief de hoogste inkomsten.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft vanaf 2015.

Museale collecties - eigenaar

Eind 2016 was 66% van de museumcollecties in Nederland in het bezit van de museumorganisaties zelf. De musea in Groningen hebben het grootste aandeel collectie in eigen bezit (80%). De collecties van de BIS-musea daarentegen zijn voor het grootste gedeelte (62%) rijksbezit.

Kaart van Nederland die de eigenaar van de collectie per provincie in procenten weergeeft in 2016.

Museale collecties - locatie van de objecten

In 2019 bevond gemiddeld 61% van de museale collectie in Nederland zich in het depot, waarbij musea in Drenthe met 68% het grootste aandeel hadden en die in Friesland met 44% het kleinste. Bij de Kunstmusea stond gemiddeld 72% van de objecten in depot, bij de musea voor Bedrijf & techniek 42%. 85% van de collectie van de BIS-musea was in 2019 in het depot te vinden, bij de overig-geregistreerde musea was dit 60% en bij de niet-geregistreerde musea was dit 40%.

Kaart van Nederland die in percentages de locatie van de collectie per provincie weergeeft in 2019.

Museale collecties - totaal aantal objecten

De totale museumcollectie in Nederland bestond eind 2019 uit iets meer dan 78 miljoen objecten (78.192.000). Musea in Zuid-Holland hebben hierin met iets meer dan 61 miljoen verreweg het grootste aandeel, met name door de ruim 37 miljoen objecten van museum Naturalis. Naar categorie zijn het dan ook de Natuurhistorische musea die de grootse collectie hebben (ruim 45 miljoen) en naar museumstatus de BIS-musea (bijna 60 miljoen).

Staafgrafiek die het aantal objecten per provincie toont in 2019

Museale collecties - digitale toegankelijkheid

Tussen de 53% en 72% van de objecten in de Nederlandse musea was eind 2019 digitaal geregistreerd. Tussen de 18% en 43% was ook op internet  te vinden. Minder dan de helft (48%) van de collecties van de Volkenkundige musea was via internet zichtbaar en iongeveer een-derde (32%) van die van de Geschiedenismusea.

Kaart van Nederland met het percentage van de collectie dat is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk is per provincie in 2019.

Pagina's