De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Geregistreerde incidenten - archeologische rijksmonumenten

In de periode 2008 - 2017 zijn in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) 63 incidenten met of bij archeologische rijksmonumenten geregistreerd. Het merendeel hiervan (52) betreft een verstoring van de vindplaats  door menselijk handelen. In 2017 zijn 4 nieuwe meldingen geregistreerd: allen een verstoring van de vindplaats.

Staafdiagram met het totaal aantal incidenten met betrekking tot archeologisch erfgoed per jaar voor de jaren 2008-2017

Geregistreerde incidenten - musea

In 2017 meldden 13 musea 93 incidenten in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE). De meeste incidenten betroffen een ongeval met een collectiestuk (34). Van 2008 tot en met 2017 werden door musea in totaal 780 incidenten in DICE geregistreerd.

Staafdiagram met het totaal aantal incidenten in musea per jaar voor de jaren 2008-2017

Aardbevingen Groningen - schademeldingen per CBS-categorie

De meeste rijksmonumentale adressen die in de periode 2012-2017 minimaal éénmaal schade hebben gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) vallen in de CBS-categorieën ‘gebouwen/woonhuizen’ (569), ‘agrarische gebouwen’ (204) en ‘kerkelijke gebouwen’ (127). Het totaal aantal schademeldingen in deze categorieën was respectievelijk 867, 349 en 171.

Staafgrafiek die het aantal rijksmonumentale adressen met minstens één schademelding toont per CBS-categorie in 2012-2017.

Aardbevingen Groningen - schademeldingen 2012-2017

28% van alle rijksmonumentale adressen in de provincie Groningen heeft in de periode 2012-2017 minstens éénmaal schade gemeld bij het Centrum Veilig Wonen (CVW). Voor het zogenaamde 'aardbevingsgebied' betreft dit 33% van de rijksmonumentale adressen. 75% van alle schademeldingen werd uitbetaald en 77% van die in het aardbevingsgebied.

Infographic die het totaal aantal aardbevingsschademeldingen toont in de provincie Groningen van 2012 t/m 2017.

Wederopbouwgebieden - beschrijvingen

In de lijst onder de afbeelding staan de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. De link naar de pdf bij elk gebied leidt naar een uitgebreide beschrijving met de ontstaansgeschiedenis ervan en de meest karakteristieke en waardevolle kenmerken en eigenschappen.

Foto van een Duitse bunker langs Vlissingse Watergang, onderdeel van de Atlantikwall

Werelderfgoed en openheid - N.H.Waterlinie en Stelling van Amsterdam

De openheid van de middelbare kringen van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en die van de Stelling van Amsterdam (SvA) is volgens de meting van 2018 licht verbeterd ten opzichte van die van 2014. 72,5% van de middelbare kringen van de NHW hadden in 2018 een openheid van 80%-100% (was 68,2% in 2014) en 94,8% van die van de SvA (was 92,3% in 2014).

Kaart van gedeelte van Nederland met daarop aangegeven de lokaties van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Pagina's