De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Archeologisch onderzoek - naar type

Tot 1980 hadden onderzoeksmeldingen vooral betrekking op opgravingen. Eind jaren tachtig vormde inventariserend veldonderzoek (IVO) het grootste deel van het archeologische onderzoek in Nederland. Archeologische begeleidingen nemen vanaf 2001 geleidelijk in aantal toe tot 547 in 2015, om in de jaren daarna weer te dalen. Het aantal bureauonderzoeken neemt toe en piekte in 2018 met 1.360.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar type worden weergegeven.

Archeologisch onderzoek - naar uitvoerder

Het overzicht van archeologisch onderzoek naar type uitvoerder maakt duidelijk dat het aantal uitvoerders tot de invoering van de Monumentenwet in 1988 beperkt was. Vanaf dat moment treedt een duidelijke verandering op en krijgen bedrijven een steeds groter aandeel.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen van 2002 tot en met 2018 naar uitvoerder wordt weergegeven.

Erfgoedevenementen - aantal bezoekers en locaties 2

In de meeste steden is het aantal bezoekers van de Museumnachten ten opzichte van 2017 gedaald, behalve de Cultuurnacht Breda. Alleen in Rotterdam is ook het aantal deelnemende locaties gedaald. Sinds 2018 heeft ook Haarlem een Museumnacht, genaamd Haarlemse Cultuurnacht. Zowel bij de Natuurwerkdag, de Dag van het Kasteel en de Nationale Molendag stegen het aantal bezoekers en deelnemende locaties.

Staafgrafiek met aantal bezoekers per deelnemende stad aan de Museumnacht in de jaren 2010 tot en met 2018.

Archeologisch onderzoek - regionale spreiding

Inventariserend veldonderzoek (IVO) vormt de hoofdmoot van het archeologisch onderzoek in Nederland. In de afgelopen 15 jaar zijn in de centrale (Zuid-Holland, Gelderland) en zuidelijke provincies (Noord-Brabant en Limburg) de meeste IVO's uitgevoerd. Met uitzondering van de provincie Limburg zijn in deze provincies ook de meeste opgravingen verricht.

Staafgrafiek waarin het aantal archeologische onderzoeksmeldingen in 2018 naar type en per provincie is weergegeven.

Archeologische depots - aantal bruiklenen

De meeste bruikleenovereenkomsten van de archeologische depots hebben betrekking op langdurige bruiklenen (meer dan 3 maanden). In 2017 zijn door de archeologische depots in totaal 656 bruiklenen verstrekt (152 kort en 504 langdurig) verstrekt aan 505 bruikleennemers.

Grafiek die het aantal bruiklenen per provinciaal en Rijks depot in 2017 toont.

Archeologische depots - aantal medewerkers

In 2017 waren er in totaal 56,16 fte’s in vaste- of tijdelijke dienst bij de archeologische depots in Nederland. Ook werkten er in totaal 33 stagiaires en 274 vrijwilligers. De depots van Leiden en Den Bosch hadden het hoogste aantal FTE's in vaste en tijdelijke dienst, respectievelijk 4,5 en 4,4. In het archeologische depot van Den Bosch werkten ook de meeste vrijwilligers (60).

Staafgrafiek met het aantal fte's in vaste en tijdelijke dienst bij provinciale en rijks depots in 2017.

Archeologische depots - aantal vondsten in expositie

De archeologische depots exposeerden in totaal bijna 76.000 bodemvondsten in 2017. Het Nationaal Depot voor Scheepsarcheologie dat is ingericht als open depot had daarom ook de meeste objecten intern in expositie (ca. 25.825). Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) te Nuis had met 7.520 vondsten het grootste aantal extern geëxposeerde objecten.

Staafgrafiek met het aantal vondsten in expositie intern en extern bij de provinciale depots in 2017

Archeologische depots - toegankelijkheid

Het totaal aantal bezoeken aan archeologische depots bedroeg in 2017 ongeveer 150.000, ca. 60.000 minder dan in 2016. Met name de depots van de gemeenten Utrecht en Den Bosch zagen hun bezoekersaantallen dalen.

Staafgrafiek met het aantal bezoekers van de provinciale depots in 2016 en 2017

Crowdfunding - erfgoedbrede campagnes

Van de € 791.553 die in 2017 in succesvolle crowdfundingcampagnes voor cultureel erfgoed werd opgehaald was € 601.272 (76%) voor niet-museale erfgoedcampagnes. Erfgoedcampagnes laten vanaf 2014 een duidelijk stijgende trend zien, zowel in aantal als in opbrengsten. Campagnes voor monumenten waren in 2017 het vaakst succesvol (11 keer) en haalden ook het meeste geld op (€ 240.501), campagnes voor landschap kregen in 2017 de meeste bijdragen (2.842).

Hoogte gecrowdfunde bedragen en aantal projecten van erfgoedinstellingen in 2014-2017

Pagina's