De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Museale collecties - digitale toegankelijkheid

Gemiddeld 68% van de objecten in de Nederlandse musea was eind 2018 digitaal geregistreerd en 36% was op internet  te vinden. Meer dan de helft (54%) van de collecties van de Volkenkundige musea was via internet zichtbaar en iets minder dan een-derde (30%) van die van de Geschiedenismusea.

Kaart van Nederland met het percentage van de collectie dat is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk is per provincie in 2018

Archeologische rijksmonumenten - aantal

Eind 2019 waren er in totaal 1.460 archeologische rijksmonumenten in Nederland. De meeste bevinden zich in de provincie Gelderland (294) en Groningen (215). In Flevoland bevindt zich het kleinste aantal (27).

Lijngrafiek die de groei van het totaal aantal archeologische rijksmonumenten in Nederland aangeeft van 1968 tot 2019.

Museale financiën - totale lasten

In 2018 overstegen de totale lasten van de 616 musea  in Nederland de 1 miljard euro (1.029.000.000). De musea in Noord-Holland (415 miljoen) en Zuid-Holland (258 miljoen) evenals de musea in de categorieën Kunst (473 miljoen) en Geschiedenis (393 miljoen) hadden hierin het grootste aandeel. De 27 BIS-musea hadden in 2018 in absolute zin de hoogste lasten, gemiddeld 14,7 miljoen per museum. De lasten stegen vooral voor musea in Overijssel, Friesland en Zeeland.

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea van 2016-18 toont.

Museale financiën - incidentele inkomsten

In 2018 ontvingen de Nederlandse musea in totaal ruim 110 miljoen aan incidentele middelen: zo'n 14 miljoen uit publieke- en 96 miljoen euro uit private middelen. De musea in Noord- en Zuid-Holland (39% en 30% van het totaal aan incidentele middelen) ontvingen het meest, net als de musea voor kunst (52%) en die voor geschiedenis (30%).

Lijndiagram met de trend van de hoogte van de publieke en private middelen van de musea van 2016-2018

Museumbezoek - naar herkomst

In 2018 werd 33,6 miljoen maal een museum in Nederland bezocht, ruim een miljoen maal vaker dan in 2017. Ongeveer één op de 3 bezoekers kwam uit het buitenland. De musea in de categorie 'geschiedenis' werden het vaakst bezocht (bijna 15 miljoen keer) en hadden ook de meeste bezoekers uit eigen land (ruim 10,3 miljoen). Musea in de categorie 'kunst' kregen het vaakst bezoek uit het buitenland (5,3 miljoen maal).

Kaart van Nederland met het aantal bezoeken in 2018 per provincie naar herkomst.

Museumbezoek - naar leeftijd

Meer dan de helft van allle 33,6 miljoen museumbezoekers in 2018 was tussen de 18 en 65 jaar. De 3-jaars trend voor deze groep laat echter een overwegend dalende lijn zien, terwijl die voor de groep bezoekers van 65 jaar en ouder voor alle museumcategorieën stijgt. Met name de Volkenkundige musea zagen een grote stijging in bezoek van deze groep (+737%).

Staafgrafiek met het museumbezoek naar leeftijd 2018

Tentoonstellingen - per museumcategorie

De 'Geschiedenismusea' organiseerden in 2018 de meeste tijdelijke tentoonstellingen  'in eigen huis' (1.037) evenals de meeste tentoonstellingen buiten het eigen museum (186 in Nederland). De  'Kunstmusea' hielden de meeste tentoonstellingen in  het buitenland (50).

Staafgrafiek met het aantal tentoonstellingen per categorie museum in 2018.

Museale financiën - publieksinkomsten en sponsoring

In 2018 kregen de 616 Nederlandse musea 238 miljoen euro aan publieksinkomsten binnen,  23 miljoen door sponsoring en 156 miljoen aan 'overige inkomsten'. De kunstmusea hadden in absolute zin de hoogste eigen inkomsten, maar de BIS-musea genereerden relatief de hoogste inkomsten.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft van 2016-2018..

Museale financiën - subsidies

Vooral de loon- en provinciale subsidie aan de musea stegen sinds 2017.  Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen evenals de kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft van 2016-2018

Pagina's