De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Werelderfgoed en openheid - de Beemster

In de Beemster zijn in 2019 ten opzichte van 2017 5 gridvelden meer open geworden en 2 gridvelden minder open. In het zuidoosten en in het midden van de Beemster is de openheid het laagst. In het midden van de Beemster zijn enkele oppervlakken opgaande beplanting bepalend voor de afname van openheid en aan de zuidoostkant is dit bebouwing. 

Kaart van de Beemster 2019 onderverdeeld in een grid die verschil aangeven met 2017

Gebouwde rijksmonumenten - actuele stand

Van de in totaal 61.815 gebouwde rijksmonumenten in ons land eind maart 2021, bevinden de meeste (14.011) zich in de provincie Noord-Holland. Ruim de helft van de rijksmonumenten in ons land bestaat uit 'woningen e woningbouwcomplexen'.

Kaart van Nederland met het aantal rijksmonumenten per provincie eind maart 2021

Musea - per provincie, museumstatus en -categorie

De museumpopulatie in Nederland bestond eind 2019 uit 616 musea. Hiervan waren in totaal 468 geregistreerd, waarvan 27 BIS-instellingen.148 Musea waren (nog) niet geregistreerd. De meeste musea bevonden zich in Noord-Holland (120), Drenthe had met 21 musea het kleinste aantal.* Geschiedenismusea vormden de grootste groep (395), volkenkundige de kleinste (12).

Kaart van Nederland met het aantal musea per provincie

Museumbezoek - trend

In de periode 2015-2019 nam het totale museumbezoek in Nederland met 11,8% toe. Het percentage bezoeken uit eigen land steeg in die periode met 24,9%, al zag het laatste jaar een daling met 5%. De bezoeken uit het buitenland namen toe met 6,9%. 

Lijngrafiek met de trend van het museumbezoek voor alle musea in Nederland vanaf 2015

Museumbezoek - naar leeftijd

54,4% van alle museumbezoekers in 2019 was tussen de 18 en 65 jaar. De trend vanaf 2015 voor deze groep laat echter een overwegend dalende lijn zien, terwijl die voor de groep bezoekers van 65 jaar en ouder voor alle museumcategorieën stijgt. Met name de Volkenkundige en Kunstmusea zagen een grote stijging in bezoek van deze groep

Blokkengrafiek met het museumbezoek naar leeftijd

Museumbezoek - naar herkomst

In 2019 werd 33,9 miljoen maal een bezoek aan een museum in Nederland gebracht. Ongeveer één op de 3 bezoekers kwam uit het buitenland. Kunst- en Geschiedenismusea werden het vaakst bezocht (bijna 29 miljoen keer) en hadden de meeste bezoekers uit eigen land (ruim 19 miljoen) evenals uit het buitenland (ruim 9 miljoen). 

Kaart van Nederland met het aantal bezoeken in 2019 per provincie naar herkomst.

Museale financiën - totale lasten

In 2019 overstegen de totale lasten van de 616 musea  in Nederland de 1,1 miljard euro (1.103.000.000). De musea in Noord-Holland (452 miljoen) en Zuid-Holland (283 miljoen) evenals de musea in de categorieën Kunst (511 miljoen) en Geschiedenis (418 miljoen) hadden hierin het grootste aandeel. De BIS-musea hadden in 2019 in absolute zin de hoogste lasten, gemiddeld 14,7 miljoen per museum. De lasten stegen vooral voor musea in Zeeland (18%).

Lijndiagram die de toename van de lasten van het panel van musea vanaf 2015 toont.

Museale financiën - incidentele inkomsten

In 2019 ontvingen de Nederlandse musea in totaal ruim 126 miljoen aan incidentele middelen: zo'n 17 miljoen uit publieke- en 109 miljoen euro uit private middelen. De musea in Noord- en Zuid-Holland (37% en 31% van het totaal aan incidentele middelen) ontvingen het meest, net als de musea voor kunst (58%) en die voor geschiedenis (30%).

Lijndiagram met de trend van de hoogte van de publieke en private middelen van de musea vanaf 2015

Pagina's