De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Indemniteit - bruiklenen buitenland

Aan Nederlandse musea is in de periode 2005 - 2018 in totaal voor 12.341 buitenlandse bruiklenen indemniteit verleend. Rusland was de grootste bruikleengever (in totaal 3.317 bruiklenen), Duitsland volgt daarna met in totaal 1.646 bruiklenen.

Staafgrafiek met het aantal buitenlandse bruiklenen waarvoor indemniteit is verleend in de jaren 2005-2018.

Landschapsbeheren - aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de 8 provinciale Landschapsbeheren varieert sterk. Gelderland en Utrecht hadden in 2018 de meeste vrijwilligers, respectievelijk 10.800 en 9.523, Flevoland de minste, 2.125. Het totaal aantal vrijwilligers toont van 2014 tot 2016 een stijgende lijn. Daarna is er sprake van een daling.

Staafgrafiek die het aantal vrijwilligers van landschapsbeheren toont in 2014-2018.

Subsidie voor onderhoud - aantal aanvragen en monumenten

In 2018 werden 1.763 aanvragen in het kader van de instandhoudingsregeling gedaan, 777 meer dan het jaar daarvoor. Deze betroffen 2.385 unieke monumenten in de geldstromen voor gebouwd-, groen- en archeologisch erfgoed. Aan 2.054 hiervan werd een subsidie verleend en bij 331 monumenten is de aanvraag op inhoudelijke gronden afgewezen of ingetrokken.

Symbool van zak met geld voor de totaal verleende instandhoudingssubsidie in 2018

Pagina's