De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Onderzoek door musea - capaciteit

Het aantal wetenschappelijke fte’s hangt in grote mate samen met het totaal aantal fte's dat bij een museum in dienst is. Naturalis had met 80 fte in 2016 de meeste capaciteit voor onderzoek, gevolgd door het Rijksmuseum (26fte) en het Nationaal Museum voor Wereldculturen (12,4fte). Bij de meeste musea is het aantal wetenschappelijke fte’s van 2008 tot 2016 redelijk constant.

Staafgrafiek die het aantal fte totaal en wetenschappelijk per museum toont in 2016.

Krimp-en anticipeergebieden - monumenten en gezichten

Eind 2017 bevond 23% (14.200) van de rijksmonumenten (61.965) zich in een krimp- of anticipeergebied. Van de 472 beschermde stads- en dorpsgezichten is dit 30% (140). ‘Maastricht-Mergelland’ is het krimpgebied waarin verreweg de meeste monumenten (2.790) en beschermde gezichten (19) te vinden zijn.

Kaart van Nederland met het aantal rijksmonumenten in krimp-en anticipeerregio's 2017

Subsidie herbestemming - per categorie

Van 2011 tot en met 2017 werden voor haalbaarheidsonderzoek de meeste aanvragen voor rijksmonumenten ingediend voor de categorieën 'kerkelijke gebouwen'. De rijksmonumenten in deze categorie ontvingen ook de meeste subsidie, namelijk €1.390.478. Voor wind- en waterdicht werden de meeste aanvragen ingediend voor rijksmonumenten in de categorie 'agrarische gebouwen'. Er ging over de periode 2011-2017 in totaal een bedrag van €526.426 naar deze categorie.

Staafgrafiek die het aantal objecten waarvoor haalbaarheidsonderzoek is aangevraagd toont per CBS-categorie in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - regionale spreiding

De meeste monumenten waarvoor een aanvraag voor haalbaarheidsonderzoek is gedaan in 2011 tot en met 2017 staan in COROP-gebied Zuid-Limburg. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen eveneens de meeste subsidie (€930.210). Ook voor wind- en waterdicht werden in periode 2011-2017 de meeste aanvragen ingediend voor monumenten die in COROP-gebied Zuid-Limburg staan. Monumenten in dit COROP-gebied ontvingen de meeste subsidie voor wind- en waterdicht maken (€ 328.919).

Kaarten van Nederland die het aantal aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek tonen per COROP-gebied in de jaren 2014-2017.

Subsidie herbestemming - aantal aanvragen en verleende bedragen

Voor haalbaarheidsonderzoek werden in de periode 2011-2017 in totaal 2.763 subsidieaanvragen ingediend. Van 2014 tot en met 2017 is er in totaal € 8.224.078 aan subsidie verleend. In de jaren 2011 tot en met 2017 zijn voor wind- en waterdicht in totaal 282 aanvragen ingediend en is er € 2.929.444 aan subsidie verleend.

Lijndiagram die het aantal aanvragen voor de subsidieregelingen Haalbaarheidsonderzoek en Wind- en waterdicht maken toont in de jaren 2011-2017.

Subsidie herbestemming - naar monumentstatus

Van 2011 tot en met 2017 was 60% van de monumenten met een subsidieaanvraag voor haalbaarheidsonderzoek een rijksmonument. 61% van het totaal verleende subsidiebedrag ging naar rijksmonumenten. Bij wind- en waterdicht neemt het percentage rijksmonumenten jaarlijks af bij zowel het aantal monumenten als bij het verleende subsidiebedrag.

Staafgrafiek die het aantal subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoek toont per type bescherming in de jaren 2011-2017.

Restauratiehypotheken NRF – aantal en hoogte bedrag

In de periode 2006 tot en met 2017 werden in totaal 3.533 Restauratiefonds-hypotheken afgesloten voor het totale bedrag van €370.307.622. In de periode 2012 tot en met 2017 werden in totaal 126 Restauratiefondsplus-hypotheken afgesloten voor het totale bedrag van €93.947.256.

Staafgrafiek met het aantal hyptheken van de restauratiehypotheken Rf-h en Rf-h+ 2006-2017.

Pagina's