De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Funding - BankGiro Loterij

Het totaalbedrag dat de BankGiro Loterij (BGL) de afgelopen jaren aan de Rijksgesubsidieerde (BIS) musea ter beschikking stelde fluctueerde in de jaren 2008 - 2017 tussen ruim € 12,5 miljoen (2009) tot ca. € 18 miljoen (2012). Het bedrag dat werd geschonken aan andere musea fluctueerde tussen de € 10,5 miljoen (2010) en ruim € 17,8 miljoen (2017). Het totaal aantal bijdragen aan musea is toegenomen van 42 in 2008 tot 107 in 2017.

Staafgrafiek van de financiële bijdragen van de BankGiro Loterij aan musea en overige cultuurinstellingen tussen 2008 en 2017.

Funding - Vereniging Rembrandt

Van 2009 tot 2017 steeg de bijdrage die de Vereniging Rembrandt de musea ter beschikking stelde voor aankopen van 1,4 miljoen naar 4,1 miljoen euro. In 2014 werd de meeste steun verleend (7,4 miljoen euro en 40 gehonoreerde aanvragen).

Staafgrafiek met de financiële bijdragen aan museale aankopen van de Vereniging Rembrandt tussen 2009 en 2017.

Erfgoedverenigingen - aantal leden

Bij 3 van de 8 onderzochte erfgoedverenigingen nam het ledenaantal in 2017 toe. Het aantal leden van Vereniging Rembrandt zag ten opzichte van 2016 de grootste toename met 429 leden.

Staafgrafiek met het aantal leden van de AWN, de NJBG en de DDA van 2010 tot en met 2017.

Funding - aankoopsubsidies cultuurfondsen

Van de vier grote cultuurfondsen in Nederland verstrekte het Mondriaan Fonds in de periode 2009-2017 de hoogste bijdragen voor aankopen door musea: gemiddeld € 3.723.501 per jaar. Het SNS Reaal Fonds verleent sinds 2014 geen aankoopsubsidies meer. Sinds 2017 verschaf ook het VSB fonds geen aankoopsubsidies meer.

Staafgrafiek die het bedrag aan verstrekte aankoopsubsidies van de cultuurfondsen weergeeft tussen 2009 en 2017.

Kunstuitlenen - aantal

In augustus 2018 waren er in totaal 117 kunstuitleenorganisaties bij de Kamer van Koophandel ingeschreven die samen 136 vestigingen hadden. De meeste vestigingen bevinden zich in Zuid-Holland (25). Het grootste deel van de kunstuitlenen specialiseert zich in hedendaagse kunst (70). 91 van de kunstuitlenen zijn een commerciële organisatie.

Kaart van Nederland die het aantal vestigingen van kunstuitlenen per provincie toont in augustus 2018.

Wederopbouwgebieden - beschrijvingen

In de lijst onder de afbeelding staan de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang. De link naar de pdf bij elk gebied leidt naar een uitgebreide beschrijving met de ontstaansgeschiedenis ervan en de meest karakteristieke en waardevolle kenmerken en eigenschappen.

Foto van een Duitse bunker langs Vlissingse Watergang, onderdeel van de Atlantikwall

Werelderfgoed en openheid - N.H.Waterlinie en Stelling van Amsterdam

De openheid van de middelbare kringen van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) en die van de Stelling van Amsterdam (SvA) is volgens de meting van 2018 licht verbeterd ten opzichte van die van 2014. 72,5% van de middelbare kringen van de NHW hadden in 2018 een openheid van 80%-100% (was 68,2% in 2014) en 94,8% van die van de SvA (was 92,3% in 2014).

Kaart van gedeelte van Nederland met daarop aangegeven de lokaties van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Pagina's