De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Provinciale Landschappen - aantal vrijwilligers

Het totaal aantal vrijwilligers bij de 12 Landschappen nam in de periode 2009-2017 in aantal toe van 9.912 naar 20.501. Vanaf 2015 (23.223) neemt het totaal aantal vrijwilligers echter jaarlijks af. Bij de Landschappen onderling is het verschil in aantal vrijwilligers groot. De Landschappen Noord-Holland en Overijssel hebben veruit de meeste vrijwilligers.

Staafdiagram die het aantal vrijwilligers per Landschap toont in de jaren 2009 tot en met 2017.

Erfgoed in waterbeleid - waterschappen

Het aantal waterschappen dat in hun beleid aandacht besteedt aan gebouwd erfgoed, archeologie en cultuurhistorisch landschap daalde in 2016 ten opzichte van 2010. Het aantal gebruikte erfgoedtermen in de waterbeheerplannen van waterschappen daalde eveneens in die jaren, evenals het aantal waterschappen met aanvullend beleid voor erfgoed.

Staafgrafiek die het aantal waterschappen toont die in het waterbeheerplan aandacht geven aan archeologie, gebouwd erfgoed en historisch cultuurlandschap in 2010 en 2016.

Landschapsbeheren - aantal vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers bij de 8 provinciale Landschapsbeheren varieert sterk. Limburg en Utrecht hadden in 2017 de meeste, respectievelijk 10.167 en 8.467, Flevoland  de minste, 1.736. Het totaal aantal vrijwilligers steeg ten opzichte van 2014 (35.247) met 10.845 in 2017 naar 46.092, maar daalde ten opzichte van 2016 (48.594) met 2.502.

Staafgrafiek die het aantal vrijwilligers van landschapsbeheren toont in 2014-2017.

Funding - Nationaal Aankoopfonds

Er is tussen 1999 en 2017 in totaal 25 keer een beroep gedaan op het Nationaal Aankoopfonds. Het aantal aankopen per jaar varieerde hierbij van 1 tot 6. Ook het totale aankoopbedrag per jaar varieerde sterk, van € 100.000 in 2010 tot € 30 miljoen in 2015.

Staafgrafiek die het aantal aankopen dat het Nationaal Aankoopfonds tussen 1999 en 2017 heeft ondersteund.

Subsidie voor onderhoud - aantal aanvragen en monumenten

In 2018 werden 1.763 aanvragen in het kader van de instandhoudingsregeling gedaan, 777 meer dan het jaar daarvoor. Deze betroffen 2.385 unieke monumenten in de geldstromen voor gebouwd-, groen- en archeologisch erfgoed. Aan 2.050 hiervan werd een subsidie verleend en bij 335 monumenten is de aanvraag op inhoudelijke gronden afgewezen of ingetrokken.

Lijngrafiek waarin het aantal aanvragen voor SIM subsidie van 2006 tot en met 2018 is weergegeven.

Werelderfgoed en openheid - Romeinse Limes

De castella Woerden I heeft binnen de Romeinse Limes in Nederland met 100% in 2018 het hoogste percentage overbouwing (in 2013 was dit nog 29%). 1 locatie van de Limes in Nederland kent in het geheel geen overbouwing (in 2013 waren dit er nog 4).

Staafgrafiek die weergeeft de mate van overbouwing van de castella van de Romeinse Limes in 2018 door wegen en gebouwen.

Pagina's