De Erfgoedmonitor
menu

175 resultaten

Pagina's

Museale collecties - bruiklenen per provincie

Een deel van de museumcollecties in Nederland wordt gevormd door objecten die van particulieren of andere musea in bruikleen zijn verkregen. In 2016 was 11% van de museale collectie in bruikleen gegeven door binnenlandse particulieren, 1% door particulieren in het buitenland en 2% door andere Nederlandse musea. Het aandeel bruiklenen uit buitenlandse musea was zo goed als te verwaarlozen.

Kaart van Nederland die het percentage van de collectie weergeeft dat wordt gevormd door bruiklenen van binnenlandse en buitenlandse particulieren in 2016

Museale collecties - locatie van de objecten

In 2017 stond 52% van de alle museale collecties in Nederland in het depot. In Zuid-Holland was dit aandeel het grootst (61%) evenals bij kunstmusea, waar 68% van de collectie in het depot te vinden was. Bij de BIS-musea stond 83% van de collectie in het depot. In totaal was 1% van de Nederlandse museale collecties in bruikleen bij andere binnenlandse musea.

Kaart van Nederland die in percentages de locatie van de collectie per provincie weergeeft in 2017

Museale collecties - digitalisering

Gemiddeld 70% van de objecten in de Nederlandse musea is in een digitaal collectieregistratiesysteem te vinden 40% ook via internet. De collectie van de overig-geregistreerde musea loopt voorop wat betreft digitale registratie (73% t.o.v. 70% BIS en 62% niet-geregistreerd), de collectie van de BIS- musea wat betreft vindbaarheid op internet (59% t.o.v. 39% bij de overig-geregistreerde musea en 36% bij de niet-geregistreerde musea). 

Kaart van Nederland die het percentage van de collectie weergeeft dat is gedigitaliseerd en via internet toegankelijk is per provincie in 2017.

Museale educatieve programma's - aanbod per provincie

80% van de Nederlandse musea biedt minstens één educatief programma aan voor een specifieke doelgroep. De meeste educatieve programma’s zijn ontwikkeld voor scholieren uit groep 3 t/m 8 (94% van de musea met educatieve programma's). 10% van de musea biedt educatieve programma’s voor Nederlanders met een migratieachtergrond aan.

Staafgrafiek die het percentage musea toont dat minsten één educatief programma aanbiedt per provincie in 2017

Museale educatieve programma's - aanbod per museumcategorie

Natuurhistorische musea hadden in 2017 met 93% het grootste aanbod aan educatieve programma's. De meeste programma’s zijn bestemd voor scholieren uit groep 3 t/m 8. Natuurhistorische musea hebben de meeste educatieve programma’s gericht doven en slechthorenden, 16%. Kunst musea hebben het grootste aanbod voor mensen met een migratieachtergrond, 21%.

Staafgrafiek die het percentage musea toont dat educatieve programma's voor scholieren aanbiedt per museumcategorie in 2017

Museale educatieve programma's - aanbod per museumstatus

Bijna alle BIS-musea (96%) bieden een of meer educatieve programma’s aan voor specifieke doelgroepen, met name aan scholieren uit de groep 3 t/m 8. Maar ook 85% van de overig geregistreerde musea biedt één of meerdere educatieve programma's aan. De niet-geregistreerde musea zijn met 64% de kleinste aanbieder.

Staafgrafiek die het percentage musea toont dat minstens één educatief programma aanbiedt naar museumstatus in 2017

Museummedewerkers - aantal en trend

In 2017 werkten in totaal 48.314 mensen in een museum. Hiervan waren er 9.453 in loondienst en werden er 5.203 extern ingehuurd. Veruit de meeste medewerkers (33.658, 70%) werkten op vrijwillige basis. Het aantal mensen dat extern werd ingehuurd steeg vanaf 2009 sterk.

Cirkeldiagram met het aantal museummedewerkers in 2017.

Museale financiën - eigen inkomsten

In 2017 ontvingen alle Nederlandse musea samen 241 miljoen euro aan publieksinkomsten. 28 miljoen kwam binnen middels sponsoring en overige inkomsten leverden samen 171 miljoen euro op.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van eigen inkomsten van het panel van musea weergeeft van 2009 tot 2017.

Museale financiën - subsidies

De trend van door provincies en gemeenten aan musea verleende subsidies stijgt ten opzichte van 2009, maar de hoogte van de rijkssubsidies daalde met 9,4%. Musea in Noord-Holland en Zuid-Holland ontvangen over het algemeen de hoogste subsidiebedragen. Hetzelfde geldt voor kunst- en geschiedenismusea.

Lijngrafiek die de trend van de hoogte van subsidies aan musea van het panel weergeeft van 2009 tot 2017.

Pagina's