De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Crowdfunding - museale campagnes

Van de bijna 14,5 miljoen euro die de culturele sector in 2017 middels succesvolle crowdfundingcampagnes ophaalde, was in totaal € 791.553 (5,5%) voor cultureel erfgoed. € 190.000 (24%) hiervan was voor museale campagnes, een lichte daling ten opzichte van 2016 toen er door musea € 204.315 werd opgehaald.

Totaal bedrag gecrowdfund door musea en erfgoedinstellingen in 2017

Groen erfgoed - staat van onderhoud per provincie

In de steekproef  van 209 groene rijksmonumenten is de provincie Gelderland het meest vertegenwoordigd (36). De waargenomen groene monumenten in Zuid-Holland verkeren verhoudingsgewijs vaker in een goede en die in Groningen vaker in een matige staat van onderhoud.  

Staafgrafiek met het aantal groene monumenten in de steekproef 2016 per provincie.

Groen erfgoed - staat van onderhoud per type eigenaar

Van de 209 rijksmonumenten in de steekproef is bijna de helft (98) in particuliere handen. Voor alle 4 de eigenaarsgroepen geldt dat ongeveer tweederde (69%) van de monumenten uit de steekproef in een redelijke staat van onderhoud verkeert. Bij de erfgoedbeherende instellingen valt 31% van hun groene monumenten in de categorie goed, verhoudingsgewijs het hoogste aandeel in die categorie.

Staafgrafiek met de onderhoudsstatus van de groene monumenten uit de steekproef per type eigenaar.

Immaterieel Erfgoed - aantal bijschrijvingen

Eind 2018 stonden er in totaal 148 tradities in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, een toename van 16 ten opzichte van 2017 (132). De meeste bevinden zich binnen de domeinen Sociale Praktijken (107) en Traditionele Ambachten (38). 

Cirkeldiagram met het aantal bijschrijvingen per categorie Immaterieel Erfgoed.

Onderwijs in de erfgoedzorg - kunstgeschiedenis

In 2015 boden 6 universiteiten in totaal 21 kunsthistorische opleidingen aan. Het aantal afstudeerrichtingen verdubbelde bijna ten opzichte van 2011, maar het aantal beginnende studenten daalde met een kwart. De Universiteit van Amsterdam (UvA) had in 2015 zowel als in 2011 de grootste in- en uitstroom aan studenten kunstgeschiedenis.

Grafiek met het aantal kunsthistorische opleidingen per niveau en per instelling in 2015.

Vriendenverenigingen van musea - aantal lidmaatschappen

Ten opzichte van 2014 is het aantal lidmaatschappen van vriendenverenigingen van musea in 2015 licht gedaald van 101.620 naar 95.484. Vriendenverenigingen in Noord-Holland hadden in 2014 en 2015 de meeste leden (respectievelijk 26.598 en 23.214). Musea in de categorie ‘geschiedenis’ hebben de grootste verenigingen.

Staafgrafiek die het totaal aantal vrienden van musea in Nederland toont in 2014 en 2015.

Pagina's