De Erfgoedmonitor
menu

347 resultaten

Pagina's

Provinciale monumenten - aantal

Alleen in de provincies Noord-Holland en Drenthe zijn provinciale monumenten aangewezen. In Noord-Holland zijn dit er 504, waaronder ook 7 archeologische. De provincie Drenthe telt 307 gebouwde provinciale monumenten.

Kaart die het aantal gebouwde provinciale monumenten per gemeente eind 2019 toont.

Gemeentelijke monumenten - (voorlopige) telling RCE

Op basis van verschillende bronnen is een schatting gemaakt van het totale aantal gemeentelijke monumenten in Nederland. Dit waren er eind 2015 in totaal 55.801. De gemeente met de meeste gemeentelijke monumenten is Utrecht met 3.491, gevolgd door Maastricht met 2.000 monumenten. Er zijn 74 gemeenten die geen gemeentelijke monumenten hebben aangewezen.

Overzichtskaart van Nederland verdeeld in gemeenten met weergave van het aantal gemeentelijke monumenten in 2015.

Krimp-en anticipeergebieden - monumenten en gezichten

Eind 2018 bevond 23% (14.195) van de rijksmonumenten (61.908) zich in een krimp- of anticipeergebied. Van de 473 beschermde stads- en dorpsgezichten was dit 29% (138). In het krimpgebied ‘Maastricht-Mergelland’ zijn zowel de meeste rijksmonumenten (2.789) als beschermde gezichten (19) te vinden.

Kaart van Nederland met het aantal rijksmonumenten in krimp-en anticipeerregio's

WABO adviezen - aantal

In 2018 werden in totaal 403 formele adviesaanvragen voor gebouwde rijksmonumenten bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ingediend, 33 meer dan in het jaar daarvoor. De meeste hiervan kwamen uit de provincies Zuid-Holland (71) en Gelderland (66). Iets minder dan de tweederde (57,8%) van alle aanvragen kreeg een positief advies.

Aantal binnengekomen adviesverzoeken 2017-2018 per status aanvraag.

Pagina's