De Erfgoedmonitor
menu

167 resultaten

Pagina's

Restauratiehypotheken NRF – aantal en hoogte bedrag

In de periode 2006 tot en met 2019 werden in totaal 3.823 Restauratiefonds-hypotheken afgesloten voor het totale bedrag van €402.492.349. In de periode 2012 tot en met 2019 werden in totaal 161 Restauratiefondsplus-hypotheken afgesloten voor het totale bedrag van €128.796.141.

Staafgrafiek met het aantal hyptheken van de restauratiehypotheken Rf-h en Rf-h+ 2006-2019.

Restauratiehypotheken NRF - per categorie

De meeste Restauratiefonds-hypotheken werden in 2019 afgesloten voor monumenten in de hoofdcategorie ‘woningen en woningbouwcomplexen’ (60 van de 94) en dit betrof 6,4 miljoen euro, 58,3% van het totaal geleende hypotheekbedrag. Restauratiefondsplus-hypotheken werden in 2019 het meest afgesloten in de categorieën 'woningen etc.' en 'religieuze gebouwen', elk 6, maar de 4 leningen voor 'boerderijen, molens en bedrijven' ontvingen het hoogste bedrag.

Staafgrafiek met het aantal Rfh en Rfh+ hypotheken in 2019 onderverdeeld naar hoofdcategorie.

Gebouwde rijksmonumenten - actuele stand

Van de in totaal 61.809 gebouwde rijksmonumenten in ons land eind augustus 2021, bevinden de meeste (14.014) zich in de provincie Noord-Holland. Ruim de helft van de rijksmonumenten in ons land bestaat uit 'woningen en woningbouwcomplexen' (31.527).

Kaart van Nederland met het aantal rijksmonumenten per provincie per einde maand.

Werelderfgoed - algemeen

Eind juli 2021 werden 3 nieuwe Nederlandse werelderfgoederen aan de UNESCO-Werelderfgoedlijst toegevoegd. Deze telt nu 12 Nederlandse Werelderfgoederen (de Steling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn samengevoegd tot de Hollandse Waterlinies). Er staan nu nog 3 kandidaatgebieden op de Voorlopige Lijst.

Kaart van Nederland met daarop aangegeven waar de verschillende Werelderfgoederen zich bevinden

Pagina's