De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Erfgoedinteresse - naar herkomst, opleiding en inkomen.

De interesse in erfgoed hangt in bepaalde mate samen met herkomst, opleiding en inkomen. Nederlanders met een westerse migratieachtergrond, Nederlanders met een HBO of WO opleiding en een hoog inkomen zijn over het algemeen genomen het meest in erfgoed geïnteresseerd.

Staafdiagram van het percentage erfgoedinteresse naar herkomst.

Normering en certificering - aantal BRL en URL

In 2016 waren er 26 beoordelingsrichtlijnen en 18 uitvoeringsrichtlijnen. In 2015 waren dit er respectievelijk 21 en 13. Een kleine meerderheid van de branches heeft een beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn.

Staafgrafiek die het aantal BRL laat zien dat in 2014-2016 in werking en in ontwikkeling was.

Normering en certificering - aantal gecertificeerde bedrijven

In 2016 waren er 161 restauratiespecifieke bedrijven gecertificeerd, een toename ten opzichte van de in 2015 144 restauratiespecifieke gecertificeerde bedrijven. Hiervan waren er in 2016 146 gecertificeerd via een kwaliteitsregeling aangesloten bij de Stichting ERM. De overige 94 bedrijven hebben zich op een andere wijze gecertificeerd. In 2015 waren er 134 restauratiespecifieke bedrijven via de ERM gecertificeerd.

Staafgrafiek die het aantal gecertificeerde bedrijven per soort erkenning toont in 2014-2016.

Erfgoedkaarten - aantal per provincie en gemeente

Tussen 2014 en 2016 steeg het aantal erfgoedkaarten bij de meeste gemeenten licht of bleef gelijk. In Noord-Holland en Zuid-Holland daalde het totaal aantal gemeentelijke erfgoedkaarten. De meeste kaarten betreffen bekende- en verwachte archeologische waarden. Kaarten met historische stedenbouw zijn beperkt aanwezig.

Kaart van Nederland die het aantal erfgoedkaarten per provincie toont in 2014 en 2016.

Gemeentelijke monumenten - (voorlopige) telling RCE

Op basis van verschillende bronnen is een schatting gemaakt van het totale aantal gemeentelijke monumenten in Nederland. Dit waren er eind 2015 in totaal 55.801. De gemeente met de meeste gemeentelijke monumenten is Utrecht met 3.491, gevolgd door Maastricht met 2.000 monumenten. Er zijn 74 gemeenten die geen gemeentelijke monumenten hebben aangewezen.

Overzichtskaart van Nederland verdeeld in gemeenten met weergave van het aantal gemeentelijke monumenten in 2015.

Kenniswinst archeologie - leerstoelen

Het aantal archeologische leerstoelen is in 2015 iets gedaald ten opzichte van 2009. Zes universiteiten bieden een archeologische leerstoel aan 35 hoogleraren (22,5 fte).  De Leidse universiteit heeft de meeste hoogleraren (16). De focus is vooral gericht op Noordwest-Europa (31%) en het mediterrane gebied (20%). Elf leerstoelen (31%) zijn gericht op de prehistorie en eveneens 11(31%) hebben een meer langetermijnperspectief. 

Cirkeldiagram die het overzicht van de verdeling van de archeologische leerstoelen over de universiteiten in Nederland in fte's toont.

Pagina's