De Erfgoedmonitor
menu

172 resultaten

Pagina's

Werelderfgoed - naamsbekendheid

84% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder is bekend met de term Werelderfgoed. Nederlanders tussen de 45 en 54 zijn het vaakst bekend met de term (90%). Molencomplex Kinderdijk-Elshout wordt het vaakst spontaan genoemd (22%) wanneer er gevraagd wordt een Nederlandse Werelderfgoedsite te noemen.

Staafgrafiek die het percentage Nederlanders toont dat bekend is met de term 'Werelderfgoed' per leeftijdscategorie in 2016.

Rijksmonumenten - nabijheid

Rijksmonumenten zijn in Nederland, met uitzondering van Flevoland, bijna overal tamelijk nabij te vinden. De dichtheid van gebouwde rijksmonumenten is het grootst in de grote steden, die van archeologische rijksmonumenten vooral in de oostelijke helft van het land.

Kaart van Nederland met de nabijheid van gebouwde rijksmonumenten in concentratiecirkels

Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen

Eind 2015 bestonden de 1.435 archeologische rijksmonumenten in Nederland uit 3.989 complexen. Binnen de provincies waren op dat moment de meeste complexen te vinden in Gelderland (1.074). Complextypen binnen de thema's 'begraven' (1.993) en 'wonen' (1.328) kwamen het vaakst voor.

Ikoon van stapel stenen met het getal 3.989 daaronder, dat het aantal archeologische complexen in 2015 verbeeldt.

Beschermde stads- en dorpsgezichten - regionale spreiding

Eind 2017 bevonden de meeste van de in totaal 472 aangewezen gezichten zich in de provincies Zuid-Holland (66) en Friesland (64). De top 3 gemeenten met de meeste beschermde gezichten waren: Súdwest Fryslân (17), Den Haag (15) en Rotterdam (9) en Stichtse Vecht (9).

Kaart van Nederland met het aantal beschermde stads- en dorpsgezichten per provincie eind 2017

Archeologische rijksmonumenten - aantal

Eind 2017 waren er in totaal 1.457 archeologische rijksmonumenten in Nederland. De meeste bevinden zich in de provincie Gelderland (293) en Groningen (215). In Flevoland bevindt zich het kleinste aantal (27).

Lijngrafiek die de groei van het totaal aantal archeologische rijksmonumenten in Nederland aangeeft van 1968 tot 2017

Onderzoek door musea - capaciteit

Het aantal wetenschappelijke fte’s hangt in grote mate samen met het totaal aantal fte's dat bij een museum in dienst is. Naturalis had met 80 fte in 2016 de meeste capaciteit voor onderzoek, gevolgd door het Rijksmuseum (26fte) en het Nationaal Museum voor Wereldculturen (12,4fte). Bij de meeste musea is het aantal wetenschappelijke fte’s van 2008 tot 2016 redelijk constant.

Staafgrafiek die het aantal fte totaal en wetenschappelijk per museum toont in 2016.

Pagina's